Temps era temps....

març de 2015 Ilerna
0 Comentaris
Temporització
1-2 sessions
Metodologia(s)

Sense especificar

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

En base a la tirada dels daus cal realitzar una breu història on hi surti els principals continguts del tema de manteniment d'equips informàtics.

Objectius

  • Aprendre a treballar de forma coordinada. Treball en equip
  • Potenciar la creativitat
  • Desenvolupar la competencia apendre a apendre
  • Desenvolupar les competències relacionades amb l’alfabetització digital.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Formació d'equips de 4 persones
  2. Confecció d'un llistat dels ìtems més importats d'aquell tema. Com més items facin sortir a la història final més punts obtindran.
  3. Tirada dels daus.
  4. Creació i redacció de la història de forma col.laborativa. Com més imatges i items facin sortir a la història final més punts obtindran.

Observacions

Activitat molt ben valorada pels alumnes, doncs els hi permet mostrar la seva part més creativa.

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari