Te'n recordes?

desembre de 2018 Escola Marià Fortuny
0 Comentaris Experiència participant MLA 2018
Temporització
10< sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge Servei
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge basat en problemes
Aprenentatge cooperatiu
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Aquest projecte interdisciplinar neix de la voluntat dels alumnes de tornar a fer alguna activitat conjunta amb els avis de la residència del barri. Seguint els passos del design thinking, (empatitzar, definir, idear, prototipar i testejar), els alumnes han acabat creant un producte final de realitat virtual amb la voluntat de retornar records perduts als avis. A més, sense voler-ho en un inici, el projecte generat ha acabat sent un aprenentatge servei (APS), una proposta educativa que ha combinat processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articula,t en el qual, els alumnes, s’han format tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo. El projecte l'han dut a terme els alumnes de 5è, tot i que la resta d'alumnes de l'escola han ajudat a testejar les experiències creades. El projecte ha servit per desenvolupar sobretot la competència tecnològica, la competència comunicativa, lingüística i audiovisual, la competència en el coneixement i la interacció amb el món físic, la competència d'autonomia, iniciativa personal i emprenedoria i la competència d'aprendre a aprendre. Els alumnes, al llarg del projecte, han treballat cooperativament, organitzant-se en petits grups per treballar junts amb la intenció d'aconseguir metes i objectius comuns. Cada projecte ha servit alhora per a utilitzar diferents eines tecnològiques i gràcies a aquestes eines els alumnes han estat creadors. A més, al llarg del projecte, els alumnes han anat creant la web "te'n recordes".

Objectius

 • Plantejar-se interrogants sobre les necessitats i desitjos de les persones grans que viuen en residències.
 • Actuar amb autonomia i responsabilitat en la realització de les diferents tasques, interaccionant amb el grup de manera cooperativa, mostrant respecte envers tots els components del grup.
 • Crear un producte que doni solució a les necessitats plantejades, utilitzant la tecnologia i les eines que tenim al nostre abast, seguint la filosofia "make it yourself"

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. BrainStorming: Comencem fent una pluja d’idees sobre les diferents activitats que podríem fer conjuntament amb els avis de la residència del barri. Es van anotant tots a la PDI i es guarda el document. En acabar, la mestra explica els tres objectius del projecte, els criteris d’avaluació i la metodologia de treball que es seguirà: treball cooperatiu amb grups heterogenis, amb rols diferents per a cada component i metodologia Design Thinking que seguirem en les seves 5 fases ( empatitzar, definir, idear, prototipar i testejar).
 2. Creació dels grups de treball: Crear els grups de treball de cada classe. Recordar els rols de cada membre del grup (portaveu, secretari, investigador i artista) i els objectius de cadascun. Un cop fets els grups i triats els rols de cada component, cada grup té una estona per parlar sobre les possibles activitats a fer.
 3. Fase 1- Empatitzar: Ens posem en el lloc dels avis que viuen a la residència del barri, per entendre com viuen i intentem detectar els seus desitjos i necessitats. Quines són les seves pors i frustracions?, i quines les seves motivacions i hàbits? Com més coneixem als avis, més s'adaptarà la nostra solució a les seves expectatives, i d'aquesta forma donarem una resposta més adequada. Per a fer aquesta activitat ens va acompanyar una treballadora de la residència Ítaca Fortuny. Els alumnes li fan preguntes i, en acabar, cada grup completa el mapa d'empatia. Es posen en comú les respostes de cada grup.
 4. Fase 2- Definir: Totes les idees recollides en la fase d’empatia, s’organitzen. Les tenim escrites en post.its de colors. Realitzem diferents agrupacions en funció de les necessitats que són semblants, aspectes comuns que necessiten solucions d’un mateix tipus, i  agrupem i desagrupem tants cops com és necessari. L’objectiu és crear patrons de solució amb una llista d’aspectes a controlar.
 5. Fase 3- Idear: Aquesta part del projecte la fem tot el grup-classe junt. Aquest procés és similar a la selecció de la millor solució. Ha arribat l'hora de decidir. Partint dels conceptes mencionats i anotats en els post-its, seleccionem aquells que resulten de major importància ( o ens convencen més), i els desenvolupem més a fons tractant d’arribar a idees més concretes. Organitzem els post-its sobre les cartolines.
 6. Fase 4- Prototipar: D'acord amb les idees, cada grup elabora un prototip final que resumeix tot el que és la idea, una innovació que respon a les necessitats de l'usuari, els avis. A l'hora d'elaborar el prototip, acordem dibuixar sobre un foli, de manera senzilla, la idea, aprofitant que els alumnes van fer una pràctica de «visual thinking» fa poc. A partir de cada dibuix, cada grup explica la seva idea a la resta de grups.
 7. A més del dibuix, els alumnes que tenen el rol d’artistes, decideixen quan i on es gravaran els vídeos amb la càmera 360º i quins elements i/o materials necessitaran per millorar la seva experiència.
 8. Fase 5- Testar- Primer, cada grup prova el seu producte ( vídeo + elements sensorials). En acabar, la resta de companys de classe, poden provar els productes dels altres grups. També es demana a alguns mestres i alumnes d'altres cursos que provin les «experiències» creades per cada grup. En acabar, se'ls hi demana a tots els qui han testat que valorin el producte a partir d'un Kahoot que han creat els investigadors de cada grup de manera conjunta. Ela alumnes revisen els resultats i cada grup decideix si vol fer alguna modificació o millora del seu treball.
 9. Visita a la Llar d’avis Els portaveus de cada grup van a la llar d’avis i proven el producte amb alguns avis de la residència. Dos alumnes que tenien el rol d’artistes, enregistren l’activitat i la valoració dels avis. Els "artistes" de cada grup seran també els encarregats d'editar les imatges i enregistraments per crear un video utilitzant l'aplicació Vivavideo.
 10. Avaluació formativa: En gran grup, es fa una autoavaluació i una coavaluació sobre el projecte, utilitzant el Plickers. En acabar, la mestra exposa les valoracions dels avis i s’acaba la sessió fent una valoració general compartida a la PDI.

Autor

Núria Sabaté Vallverdú

Núria Sabaté Vallverdú

Escola Marià Fortuny

Tecnologies Emprades

Android,Music Maker Jam for Android

Paraules Clau

Realitat Virtual
Càmera 360º
Treball cooperatiu
Desing Thinking
Mentalitat Maker
avaluació formativa
ABP
Aprenentatge Servei
APS

Observacions

El que va començar com una proposta per part dels alumnes per tornar a veure els avis de la residència del barri ha acabat sent un gran projecte molt enriquidor en diferents aspectes. Ja a la primera sessió, mentre llençaven idees ben diferents, es van animar a utilitzar la nova càmera 360º de l'escola. Alguns van portar les seves ulleres de realitat virtual i els seus mòbils per explicar a la resta algunes de les idees que tenien al cap. Un cop engrescats, com parar-los? Feia temps que volia implementar a l'aula la metodologia design thinking i vaig veure que podia anar molt bé per dur a terme aquesta activitat. Ja teníem els objectius i la metodologia clara i mentre anàvem avançant, sorgien idees genials. La fase 2 va ser molt enriquidora per tots. Vam poder parlar amb la Maica, una treballadora de la residència Ítaca Fortuny que ens va ajudar molt a entendre quines podien ser les necessitats dels avis. En la fase 3 em va sorprendre la quantitat de bones idees que anaven sorgint, ... tenien clar que volien que els avis recordessin moments i llocs que potser ja havien oblidat a causa de l'alzheimer o que potser no tornarien a veure a causa dels seus problemes de salut. I no només volien que els tornessin a veure amb les ulleres de realitat virtual sinó que també els volien recordar les olors i sensacions de cada espai: l'escola, el bosc, un parc, el mar,... En la fase 4, si torno a repetir l'activitat, potser no els hi demanaré que dibuixin la idea amb tan poc temps. Va costar més del que em pensava i van acabar fent-ho a casa. La fase 5, per manca de temps la vam fer en hores de pati. Ara que ja hem acabat, una de les propostes que va sortir és dedicar un temps a que tots els alumnes de l'escola visquin una de les experiències de RV. Esperem poder-ho fer abans que acabi el curs. El millor de tot aquest treball ha estat veure la reacció dels avis. Si mireu els vídeos adjunts, ho entendreu. La valoració de l'activitat és molt positiva. Els alumnes han mantingut una actitud immillorable en tot moment i han superat les meves expectatives. S'han complert els 3 objectius que ens vaig marcar a l'inici i molts d'altres que ni se m'havien ocorregut. De fet, sense voler-ho en un inici, el projecte generat ha acabat sent un aprenentatge servei (APS), una proposta educativa que ha combinat processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articula,t en el qual, els alumnes, s’han format tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo. Entenc que l’APS és una metodologia que permet promoure la participació de l'alumnat - com a agent de la comunitat - en la detecció de necessitats i en el compromís per donar-hi resposta, i és això el que hem fet al llarg d’aquest projecte.

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari