Storytelling Robots

gener de 2020 Escola Cal·lípolis
0 Comentaris Experiència participant MLA 2020
Temporització
6-10 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge Servei
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge basat en problemes
1 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Aquesta experiència tracta de la introducció a l'aula de primària de la creació audiovisual, l'aprenentatge servei i el treball col·laboratiu per realitzar activitats motivadores i significatives a l'hora d'aprendre nous continguts al mateix temps que fan ús de la llengua estrangera. Es fa ús de les qualitats innates de l'explicació de contes per aprendre anglès com a llengua estrangera al mateix temps que es treballa col·laborativament per crear un joc (relacionat amb un àlbum il·lustrat, que serveixi per crear històries o amb continguts audiovisuals) que es pugui exportar a diferents realitats i que serveixi perquè persones alienes a la classe dels alumnes puguin gaudir de les seves creacions i, al mateix temps, aprendre anglès. Fem una col·laboració a través del programa d'aprenentatge-servei amb l'ajuntament de Vila-seca, on hi ha un grup de gent gran que venen i els alumnes fan servir les seves creacions perquè tothom pugui aprendre anglès, noves tecnologies i l'ús de diferents apps. D'aquesta manera, adquireixen eines capacitadores per expressar-se oral i corporalment fent servir les, anomenades destreses del segle XXI: Col·laboració, Creativitat, Pensament Crític i Comunicació.

Objectius

  • Millorar la competència comunicativa en llengua anglesa dels alumnes, tant l’oral com l’escrita.
  • Introduir l’ús de la programació amb Scratch i la robòtica per escoltar, explicar històries i fer activitats significatives relacionades.
  • Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns de treball col·laboratiu.
  • Construir nous coneixements personals mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. IT'S BREAKOUT TIME! Descobriment del BreakOut. Els alumnes es troben un codi QR i tablets al damunt de les taules. A l'obrir el codi QR, se'ls obre el Sites anomenat "Storytelling Robots" on comencen l'aventura. Aquest BreakOut segueix l'espiral del pensament creatiu publicada per Mitchel Resnick
  2. IMAGINAR. Creació dels grups col·laboratius i primer repte. Aquest repte tracta d'investigar els materials que hi ha per la classe i provar-los. A la classe hi trobaran tots els materials creats pels alumnes, que apareixen als diferents apartats del Sites. Cada membre del grup ha de tenir el seu propi rol que anirà canviant en cada prova i tothom ha de passar per tots els rols.
  3. CREAR. En aquesta etapa dissenyaran un prototip de joc perquè altres alumnes puguin practicar l'expressió oral i escrita en llengua estrangera. Poden escollir l'edat, els objectius, els robots, etc. Al sites hi ha tota la informació per poder crear un joc nou a partir dels que han vist. Hauran de crear instruccions per jugar i tot aquell material que es necessiti per prototipar la nova activitat.
  4. JUGAR. En aquesta etapa, faran servir els jocs que han creat els seus companys per veure com funcionen.
  5. COMPARTIR. És ara quan han de compartir la seva opinió sobre els jocs que han testat. Fent servir un formulari d'aquest tipus: https://forms.gle/Gkx7hFWccxoXbK8UA introduiran aspectes que funcionen i aspectes a millorar.
  6. REFLEXIONAR. La última etapa és la reflexió, on llegeixen el feedback dels seus companys i, a partir dels aspectes a millorar que considerin, torna a començar la roda: Imaginar! Quan ja està el joc complert, van a la classe dels alumnes de la edat que han pensat, l'exposen i juguen.

Autor

Elena Vercher Ribis

Elena Vercher Ribis

Escola Cal·lípolis

Paraules Clau

storytelling
educational robotics
coding
robòtica educativa
programació
contacontes
aprenentatge servei
service learning

Observacions

Aquesta experiència es pot replicar de dues formes diferents: a través del BreakOut anomenat "Storytelling Robots" i a través de les diferents activitats recollides al Sites.

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari