STEAM, DESIGN THINKING, VIDEOJOCS I IMPRESSIÓ 3D A L'AULA? YES, WE CAN.

gener de 2018 Escola Carrilet
1 Comentari Mobile Learning Awards 2018
Temporització
10< sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge Servei
3 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Activitat STEAM i d'aprenentatge servei realitzada amb l'alumnat de 5è de primària. Projecte interdisciplinari, on intervé principalment l'àmbit de coneixement del medi, l'àmbit lingüístic, l'àmbit digital, l'àmbit artístic i l'àmbit d'aprendre a aprendre. L'objectiu principal del projecte és realitzar/crear un videojoc que ajudi a conscienciar a la gent de la necessitat de reciclar l'oli de cuina. Per fer-ho utilitzarem metodologies com l'ABP, el treball cooperatiu, l'aprenentatge servei i el design thinking (com a mètode de disseny). I eines com Scratch (programació), Tinkercad (disseny i impressió 3D), codi QR, G-suite (Drive i Chromebooks), editors de vídeo, Youtube. Destacar que prèviament hem realitzat una UD de programació i un projecte interdisciplinari sobre la necessitat de reciclar l'oli de cuina.

Objectius

 • Dissenyar i crear un videojoc de forma col·laborativa i utilitzant el design thinking per a donar resposta al repte plantejat d'aprenentatge servei. ("fer un videojoc per a conscienciar a la gent de la necessitat de reciclar l'oli de cuina")
 • Aprofitar els coneixements adquirits en la recerca i l’experiència en el tema per a planificar, argumentar, prendre decisions i ser el més creatiu i eficient possible en la resolució del repte.
 • Aprofitar els coneixements adquirits en la recerca i l'experiència en el tema per a planificar, argumentar, prendre decisions i ser el més creatiu i eficient possible en la resolució del repte.
 • Conèixer i aplicar eines d’edició d’imatge/fotografia i vídeo.
 • Cooperar i participar en l’equip de treball i amb tot el grup classe.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. (1 sessió) COMENCEM. A partir un projecte de ciències, realitzat anteriorment, es proposa el repte de fer divulgació deels seus resultats creant un videojoc. Es presenta (en format visual thinking) el procés de treball per al projecte. (veure imatge-1, esquema vIsual). Es fa un recordatori dels elements claus el projecte de ciències entre tots. (veure document-1, resum del projecte "reciclem l'oli de cuina"). Fem grup de 4/5 persones.
 2. (2-3 sessions) INICI DEL DISSENY. Presentació dels canvas de disseny i de les rúbriques d'avaluació. A cada canvas hi ha uns apartats a contestar. La forma de fer-ho serà: 4min per comentar i escriure el primer a partat, 30seg per exposar al grup-classe, 2min per millorar/modificar. Passem al segon apartat. Això ho farem amb tots els aparts del canvas. Fins al final. És important que la verbalització es faci i siguin capaços/es de fer-se aportacions i crítiques positives (autoavaluació-coavaluació-rúbrica)
 3. (4-5 sessions) PROGRAMEM - SCRATCH partir del que s'ha escrit comença el procés de creació del videojoc amb l'Scratch. És important guiar l'alumnat en què sigui fidel amb el que ha escrit, ja que facilitarà aconseguir el que s'ha proposat inicialment. També destacar que és un moment amb forces dubtes, ja que es troben sols davant una pantalla en blanc, i sovint no saben per on començar (escenaris, personatges...). Recordar-los totes les activitats que han fet en altre UD i que tenen les scratch-cards a mà
 4. Disseny i impressió de la figura interactiva del joc (Tinkercad 3D). Un cop iniciat la programació 1 o 2 alumnes poden començar a fer el disseny 3D de la figureta del seu joc (tipus Infinity. Cal dissenyar-la sobre una base quadrada, ja que a sota i enganxarem el QR. Un cop finalitzat s'imprimeix.
 5. (1-2 sessions) Després de la finalització dels jocs. Es prepara una petita presentació del joc, es presenten a la resta de la classe. També és una sessió de testejar (autoavaluació-coavaluació-rúbrica) els jocs dels altres grups, fer comentaris i millores. Enllaçar el projecte de Scratch a un QR.
 6. (1-2 sessions) Preparar i gravar en vídeo la presentació del joc. (gravació, edició i penjar a YouTube)
 7. (1 sessió) Presentar-ho a la classe i la resta d'alumnes de l'escola. Penjar-ho al lloc web de l'escola. (autoavaluació-coavaluació-rúbrica).

Observacions

Proposta que pot ser utilitzada com a model-plantilla d'UD/projecte de disseny de videojocs. Destaca per utilitzar metodologies com el DESIGN THINKING, ABP, l'aprenentatge cooperatiu i l'aprenentatge servei. Per realitzar-la es necessita que prèviament s'hagi fet unes sessions de programació amb Scratch (adjuntem enllaç a la nostra UD) i un projecte STEAM (o no) amb un resultat/producte final significatiu per l'alumnat i que valgui la pena seguir explotant. Tot està explicat al web-sites de la guia per professors, el pdf és una síntesi del projecte. Als enllaços trobareu: web-guia de l'experiència per professors, web-guia de l'alumnat projecte, EVA - web-guia alumnat de l'escola (entorn virtual d'aprenentatge), imatges i vídeos de l'experiència d'aula, vídeo d'explicació de l'experiència.

Comentaris

Ramon Pavia
Ramon Pavia
Va comentar el 20-02-2018
0 | Et sembla útil el comentari?
0
Vivenciar la programació

Em sembla una proposta ben dissenyada que pot arribar tant a alumnes com a famílies. No dubteu en seguir per aquesta línia...


per escriure el teu comentari