Sons de llum

gener de 2018 Diocesana
0 Comentaris Experiència participant MLA 2018
Temporització
10< sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge basat en problemes
Aprenentatge per projectes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Creació d'una instal·lació interactiva utilitzant la llum i la música amb l'ajuda de la robòtica educativa.

Objectius

  • Pensament Computacional: amb aquesta activitat poden adquirir els conceptes bàsics del pensament computacional. Utilitzant un Arduino i els seus exemples acabaran fent el seu propi programa. Connectaran un sensor de proximitat que activarà un relé, i aquest relé activarà una placa MakeyMakey que activarà l'Scratch.
  • Creativitat: els alumnes hauran de fer primer el prototip i disseny de l'instrument.
  • Treball en equip: cada equip serà l'encarregat d'una part, per tant s'hauran de posar d'acord en algunes mesures perquè al final tot encaixi.
  • Fabricació Digital: utilitzarem la fabricació digital per construir l'aparell. La talladora làser per fer les peces de l'Arpa i la impressió 3D o la fabricació mecànica pels suports dels miralls dels làsers del terra.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Pluja d'idees, propostes i prototip a mà alçada. Per grups proposen diferents opcions. Les exposen i es decideix quina és la millor opció per prototipar. Pot durar una o dues sessions (depenent de les propostes).
  2. Aprendre les diferents tecnologies que utilitzarem. Destinarem dues sessions a la placa MakeyMakey i fer alguna cosa amb l'Scratch, i 4 sessions a la plataforma Arduino.
  3. Treball per grups depenent de les especialitats: disseny, electrònica, programació i muntatge. Durant unes 3 sessions anirem desenvolupant el prototip. L'equip de disseny dibuixarà i tallarà amb la Làser l'estructura de l'Arpa. Els de l'electrònica soldaran els sensors i cablejaran els relés. Els de programació faran el programa primer amb Scratch, i després amb Arduino. I els de muntatge dissenyaran els suports que aguantaran els miralls pel làser del terra.
  4. Prototipatge: en aquesta part es muntarà una primera instal·lació per mirar quines coses podem millorar i comprovar que és fiable per ser muntat en diferents llocs. També ho posarem en algun lloc de l'escola per mirar si la reacció de la gent és l'esperada. Pot durar de dues a tres sessions.
  5. Documentació. En aquesta part cada grup documentarà digitalment la feina que ha fet i l'explicarà als seus companys. 3 sessions més.

Observacions

Aquest projecte va sortir de la proposta de participar en els 'Jardins de Llum' que s'organitza a Manresa, i finalment ha estat una de les propostes seleccionades per ser exposades el dia 20 de febrer del 2018. També exposarem aquesta instal·lació al Yomo BCN 2018.

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari