Som youtubers

octubre de 2017 Escola L'Estació
0 Comentaris Experiència participant MLA 2018
Temporització
10< sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge cooperatiu
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Vam decidir fer un canal de Youtube a l'escola potenciant la imatge audiovisual i l'edició de vídeo com a mitjà d'expressió i comunicació dels nostres alumnes. Vam crear el canal de youtube "Ganxokids" on els alumnes fan de youtubers on poden expressar amb una visió crítica i humorísitca les seves idees sobre temes de l'escola o de la vida en general.

Objectius

 • Fer servir els mitjans audiovisuals a l'aula.
 • Conèixer bàsicament les apps d’edició de vídeo: Inshot, Vimo, FilmoraGo, Pocket video
 • Cercar efectes sonors i animats per inserir analitzant l’impacte que es vol aconseguir en la millora de la producció audiovisual.
 • Treballar a partir d’una pedagogia àgil que fomenti el treball en equips autònoms, amb capacitat de lideratge innovació.
 • Ser creatius en els processos d’edició.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. En una reunió de tots els cicles es va acordar que quinzenalment cada curs s’encarregava de penjar un vídeo al canal de GANXOKIDS.
 2. Vam visionar diferents youtubers i canals de Youtube.
 3. Vam dissenyar una intro pel nostre canal: els alumnes de cicle superior.
 4. Ens vam repartir per grups i vam decidir els temes dels vídeos.
 5. Vam fer el guió de cadascun dels vídeos.
 6. Vam triar els “youtubers”: havien de buscar-se un nom i una manera de presentar-se.
 7. Amb les iPads vam gravar els diferents moments del vídeo a talls de curta durada.
 8. Vam editar amb les apps Inshot i Pocketvídeo: inserint transicions, sons, gifs animats...
 9. Vam pujar el nostre vídeo al canal de youtube “GanxoKids”

Autors

Patti Porcile

Patti Porcile

Escola L'Estació
Isabel Ventura i Mora

Isabel Ventura i Mora

Escola L'Estació

Tecnologies Emprades

iOS

Paraules Clau

youtuber
edició de vídeo
youtube
emprenedoria
llenguatge audiovisual
inshot
Expressió oral
pocketvideo
vimo

Observacions

L'experiència demostra que val la pena dur a terme aquest esforç perquè: - És important iniciar el treball d'alfabetització audiovisual. - Els alumnes responen amb una gran motivació i interès. - Dominen i manipulen ràpidament iPads i les apps d’edició de vídeo. - S'aconsegueix elaborar treballs creatius. - Es poden abordar aprenentatges significatius. - Es fomenta l'autonomia, lideratge i la responsabilitat dels alumnes. - Se superen dificultats expressives i de timidesa. - Es globalitza l'aprenentatge mitjançant altres matèries. - Es fomenta el treball en grup i l'actitud cooperativa.

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari