Som mestres

novembre de 2018 Sant Nicolau
0 Comentaris Experiència participant MLA 2019
Temporització
10< sessions
Metodologia(s)
Classe inversa
Aprenentatge cooperatiu
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Els alumnes fan de “mestres” als seus companys utilitzant la metodologia de classe invertida. En grups cooperatius, cal fer recerca i síntesi d’informació d’un dels temes proposats de llengua catalana (gramàtica, ortografia o lèxic) per poder donar resposta a les activitats que se’ls demana: individualment, un tutorial amb alguna de les eines TIC proposades i, en grup, quatre exercicis pràctics per dur a terme amb els companys/es el dia que fan de “mestres” i un esquema en format digital.

Objectius

 • Ser conscients del que saben i del que els cal aprendre sobre el tema de català escollit.
 • Organitzar el propi procés d’aprenentatge i el del grup en funció del calendari establert a l’inici de la unitat didàctica i amb l’ajuda del coordinador del grup.
 • Gravar individualment, amb edició o sense, els tutorials amb alguna de les eines TIC proposades.
 • Sintetitzar la informació i saber-la explicar tant en el tutorial com en l'esquema digital adaptant-se a cadascun dels llenguatges.
 • Saber moure’s en l’entorn Drive per penjar i descarregar els vídeos tutorials.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Es proposen els deu temes de català a desenvolupar i cada grup escull el que volen per fer de “mestres” als seus companys/es. Es temporitzen, al llarg d’un trimestre, els passos i activitats que hauran de fer en un calendari visible a la classe (1 sessió d’una hora).
 2. En grup fan cerca i síntesi d’informació sobre el tema. El coordinador s’encarrega de gestionar l’organització temporal al final de cada sessió. Material: dos dispositius per grup i llibres de text de català de diferents editorials (2 o 3 sessions d’una hora).
 3. Cada grup elabora el contingut que explicaran individualment en el tutorial. El secretari s’encarrega de penjar-lo a la carpeta de grup del Drive. Dos dispositius per grup (es va fent en paral·lel durant les sessions anteriors).
 4. Pensen i elaboren els quatre exercicis pràctics que hauran de dur a terme amb els seus companys/es el dia de l’exposició. El secretari s’encarrega de penjar-los a la carpeta del Drive i la mestra s’encarregarà de tenir a punt les fotocòpies necessàries, si és el cas. Un dispositiu per grup (1 o 2 sessions d’una hora).
 5. Elaboren l’esquema digital del contingut del seu tema (1 sessió d’una hora).
 6. Elaboren l’esquema digital del contingut del seu tema (1 sessió d’una hora).
 7. Cada alumne comença a organitzar la informació i pensa quina de les aplicacions utilitzarà. (sessió de ½ hora-2a part).
 8. Gravació dels tutorials en parelles i edició si s’escau. Calen diferents espais de l’escola i un dispositiu mòbil per cada parella (1 sessió de dues hores. Si cal, ho acaben a casa).
 9. Cada alumne envia o comparteix el seu tutorial amb la mestra. Aquesta s’encarrega de compartir, segons temporització, el paquet de tutorials que cal veure dies abans de la classe pràctica de cada grup (tot està definit en el calendari de la unitat).
 10. Segons la temporització, cada grup duu a terme la seva classe pràctica tenint en compte que els companys/es ja han mirat els seus tutorials. Al grup de “mestres” els toca dirigir les activitats, resoldre dubtes i atendre les necessitats de cadascú. La mestra ajuda en els moments que els cal (1 sessió d’una hora).

Autors

Olga Armengol

Olga Armengol

Sant Nicolau

Paraules Clau

Aprendre a aprendre
classe inversa
cerca informació
tutorial
aprenentatge entre iguals
aprenentatge cooperatiu

Observacions

No disponible...

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari