Social Arcade Initiative

desembre de 2019 Institut de Sant Just Desvern
0 Comentaris Experiència participant MLA 2020
Temporització
10< sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge basat en el joc
Aprenentatge Servei
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Social Arcade Initiative neix com a proposta educativa amb l'objectiu que els alumnes desenvolupin les seves competències elaborant un projecte altament motivador per a ells mateixos i que tingui un valor afegit a la societat actual. Per desenvolupar aquest projecte multidisciplinari, els alumnes realitzen el disseny d'una màquina recreativa típica dels anys 90 (PACMAN), des de la part física, el disseny gràfic de la màquina i la posterior programació del hardware per poder reproduir videojocs. En acabar el projecte, tenim una màquina plenament funcional que ha permès els alumnes experimentar tot el desenvolupament d'un projecte real. Una de les parts més interessants del projecte consisteix en el finançament del projecte i el destinatari de la màquina. Cal que els alumnes presentin el projecte a entitats, ajuntaments, empreses o altres organismes per aconseguir el finançament previ, la qual cosa comporta una presentació acurada del projecte i millorar les habilitats comunicatives. Els productes acabats es destinen a centres o entitats on realment siguin de gran utilitat, com per exemple hospitals infantils (Pediatric Cancer Center, UVI Infantils, etc.). Cal que els alumnes empatitzin amb la gran tasca que es porta a terme en aquests centres i quan veuen la satifacció dels usuaris finals realment aporta un valor afegit a tot el seu treball.

Objectius

 • Dissenyar i construir un aparell tecnològic plenament funcional.
 • Millorar les habilitats comunicatives per a difondre la seva utilitat tant presencialment com digitalment.
 • Conèixer el gran treball que porten a terme altres entitats a la societat i comprendre que tothom poder aportar alguna cosa per a millorar el nostre món.
 • Adquisició de competències digitals i tecnològiques mitjançant un projecte col·laboratiu i altament motivador.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Presentació del projecte, història dels videojocs i la seva evolució en la societat. Importància de les màquines arcade i quin impacte van tenir en aquella època.
 2. Disseny de la nostra màquina arcade. Podem distingir 3 parts diferents per a dissenyar (estructura física, part electrònica i programació i disseny estètic).
 3. A mesura que el disseny evoluciona, cal preparar una presentació per anar a exposar el projecte a ajuntament i entitats que hi col·laboren. Els alumnes han d'explicar en què consisteix el projecte per aconseguir finançament a fi de portar-lo a terme (les entitats, a les quals se'n fa la presentació, coneixen el projecte i han expressat la seva voluntat de finançar-lo).
 4. Una vegada tenim el disseny finalitzat i amb els diners, cal valorar preus i comprar material per a poder implementar el projecte. Els alumnes han de controlar els costos i portar a terme el procés productiu per a poder confeccionar la màquina arcade.
 5. Quan tenim el prototip finalitzat, cal entrar en una etapa de testeig i perfeccionament. En aquest apartat cal comprovar l'estabilitat de la màquina per a evitar possibles errors en el futur i confeccionar materials i guies d'usuari.
 6. Finalment, amb el projecte operatiu i totalmente enllestit, cal organitzar una visita a l'Hospital de Sant Joan de Déu on es destinarà el projecte acabat i els alumnes fan una demostració de funcionament. Rebre el feedback dels usuaris i detectar possibles punts de millora del seu producte.
 7. És molt recomanable que el dia de la presentació, els alumnes passin temps amb les persones que faran servir aquesta màquina i poder veure com el seu treball aporta un retorn a la societat i en especial a nens i nenes que han d'estar molt de temps en un hospital.

Autor

Fran Llamas

Fran Llamas

Institut de Sant Just Desvern

Paraules Clau

tecnologia
Projecte àmbit cientificotecnologic
noves tecnologies
arcade
emprenedoria
ajuda a la comunitat

Observacions

Aquest projecte neix amb l'esperit que els alumnes dissenyin màquines recreatives (Arcade) i que les facin 100% operatives. Es tracta d'un projecte motivador que, als alumnes, els crida molt l'atenció i s'aconsegueix una alta implicació per part de totes les parts que hi col·laboren. El fet que les seves creacions acabin a centres hospitalaris pediàtrics i observar l'emoció que desperten és una experiència molt important. No només adquireixen les competències associades al projecte i els objectius marcats, també poden veure de primera mà la gran tasca que es porta a terme en aquests centres i com el seu treball ajuda a superar moments difícils a altres persones. Aquest projecte permet desenvolupar competències tant a disseny en 3D, programació, dissent gràfic, electrònica, electricitat, gestió de projectes, control econòmic, màrqueting i publicitat. Actualment es troba en un pilotatge i els resultats obtinguts han demostrat un alt grau de satisfacció de l'alumnat i uns resultats il·lusionants.

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari