Shakespeare-Cervantes projecte interlingüístic llengua castellana i llengua anglesa

febrer de 2016 Escola L'Antina
0 Comentaris
Temporització
6-10 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge cooperatiu
Classe inversa
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Amb motiu del 400 aniversari de la mort dels grans escriptors de la literatura anglesa i castellana, es planteja als alumnes un treball comparatiu per realitzar una presentació d'aquestes dues grans figures de la literatura universal.

Objectius

  • Ésser capaços de treballar cooperativament
  • Identificar els trets diferenciadors i/o comuns dels dos escriptors per produir contingut significatiu en llengua anglesa
  • Ús adequat de diferents suports (text, imatge, video...) que reforcin les seves presentacions
  • Expressar-se per escrit en llengua anglesa amb les TIC

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. A la classe de llengua castellana han estat treballant Cervantes i la seva gran obra "El Quijote" : època, personatges, autor,estil...
  2. A l'assignatura d'anglès, el mestre presenta un vídeo amb preguntes (edpuzzle) que penja al blog sobre ambdos escriptors.
  3. Busquen informació sobre Shakespeare que els ajudi a poder presentar el seu propi vídeo.
  4. Utillitzar Emaze creant en parelles una presentació al voltant de Shakespeare en llengua anglesa.
  5. El pengen de forma cooperativa amb Padlet i l'exposen als companys a la classe.

Observacions

Van mostrar iniciatives molt diverses. Hi va haver qui va voler fer la presentació a mode de concurs, d'altres van incloure videos i fotos, etc. Van fer uns posters pel passadís amb el paral.lelisme The Globe theatre de Londres i els molins del Quijote.

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari