SEGURETAT VIRTUAL ALS LABORATORIS

setembre de 2019 Institut Comte de Rius
0 Comentaris Experiència participant MLA 2020
Temporització
10< sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge cooperatiu
Classe inversa
Aprenentatge basat en el joc
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

DESENVOLUPAMENT D’UN ENTORN VIRTUAL PER TREBALLAR i REFORÇAR l’APRENENTATGE DE PROTOCOLS D’OPERACIÓ I SEGURETAT ALS LABORATORIS DOCENTS. Els laboratoris de l’Institut Comte de Rius representen per als seus estudiants un entorn perfecte per l’aprenentatge mitjançant l’aplicació pràctica dels continguts. La seguretat industrial és un dels principals pilars a la indústria química, i la minimització d’accidents i incidents uns dels seus objectius. Amb aquesta proposta es busca treballar de forma remota amb els alumnes d’una forma totalment segura els protocols d’operació i de seguretat de les diferents plantes pilot amb les que compta el centre. Es vol ampliar els Entorns Virtuals d'Aprenentatge (EVA) tradicionals per a convertir-los en espais immersius i segurs. L’àmbit d’aplicació d’aquesta proposta està enfocada a alumnes de Formació professional de cicles de grau mitjà i de grau superior del Departament de Química, però es pot ampliar tant per alumnes d’ESO com de Batxillerat, que fan aprenentatges competencials en laboratoris docents. En el curs 2020-21 serà una eina de treball per als alumnes de formació professional dual, i alumnes amb la semi-presencialitat concedida. Els 600 alumnes que passen a diari pel laboratori utilitzen eines de formació a distància a través de Moodle per estudiar i lliurar els seus treballs. Un aspecte característic de l’Institut Comte de Rius és la seva aposta per la formació dual. Actualment, l’Institut ofereix una oferta de formació professional dual que s’ha adaptat perfectament a les necessitats de les empreses del sector químic. Concretament, cada any, al voltant de 200 alumnes, dels 600 del centre, realitzen en dual la seva formació en alguna de les plantes de producció del polígon químic de Tarragona.

Objectius

 • Treballar els Entorns Virtuals d'Aprenentatge per a convertir-los en espais immersius i segurs per a diversos cicles de formació professional. Generar els continguts de les pràctiques de laboratori d’una forma semi-presencial i/o a distància, eliminant el risc a patir accidents, millorant la seguretat i optimitzant l’aprenentatge basat en l’experiència.
 • Dotar l’alumne, mitjançant la realitat virtual i les visites a entorns virtuals, d’eines per identificar riscos, i mesures preventives davant incidents o accidents en laboratoris docents i altres entorns simulats.
 • Desenvolupar l’aprenentatge per competències, ajudant a l’alumne a treballar la competència digital, aprendre a aprendre, aprenentatge col·laboratiu i treball en equip.
 • Basar l’aprenentatge dels alumnes en les Tecnologies de l’Aprenentatge i del Coneixement (TAC), facilitant la posterior adaptació dels alumnes a les noves tendències del sector industrial un cop finalitzats els seus estudis (indústria 4.0).
 • Enriquir la tasca formativa i seguretat i higiene, ampliant els continguts curriculars des de la transversalitat: comunicació, pensament crític i reflexiu, treball en equip, presa de decisions, autonomia a les accions pròpies, iniciativa, responsabilitat i ús de les TAC.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. DOCENTS – CAPS i RESPONSABLES DE LABORATORI: En el cicle de millora contínua, cal revisar periòdicament seguretat al laboratori. Amb les aportacions dels usuaris, es va procedir a crear storytelling de security pills de les normes de seguretat al laboratori. En primer lloc analitzant les normes del Laboratori, que més incompliments poden tenir, i finalment, amb l’històric d’incidències, es van detectar diversos incidents i accidents potencials que es produeixen. Disposar d’aquestes eines permetria una millora en la realització semi-presencial de les pràctiques de les plantes pilot del laboratori. I per a la resta dels usuaris dels laboratoris, milloraria la destresa dels alumnes i ajudaria a mecanitzar els protocols o manuals d’operació, considerant les eines de prevenció i seguretat.
 2. ALUMNES - VÍDEO NORMES DE SEGURETAT: Es va realitzar una pluja d’idees a l’aula per realitzar l’organització de les normes de seguretat al laboratori, finalment es va decidir realitzar 5 vídeos de curta durada que comprenien: accés al laboratori, sistemes i elements de seguretat del laboratori, conducta al laboratori, hàbits de treball i sortida del laboratori. Es van realitzar guions per dissenyar les diferents escenes i es va fer una llista amb el material necessari durant la gravació del vídeo. Es va procedir a fer l’Storytelliig de cada una de les històries. Amb una WorPRO es va realitzar la gravació dels diferents vídeos. L’edició dels vídeos es va fer amb Sony Vegas Pro (de Vegas Creative Software). Per editar les gravacions realitzades i realitzar el muntatge de les security pills, es va recórrer a l’ajuda del estudiants del CFGM Comunicació, imatge i so. Amb aquesta iniciativa es vol treballar des de la transversalitat i la col·laboració. Els alumnes de CFGS Química Industrial van estar presents per a poder aportar la seva visió i explicar què volien aconseguir.
 3. AVALUACIÓ I MILLORA: Es va fer una avaluació per parells de cada un dels vídeos, i diversos professors del Departament de Química, van oferir oportunitats de millora. Es van re-enregistrar i reeditar els vídeos amb les millores proposades. I es van posar a disposició dels equips docents del Departament de Química, a través de la xarxa de formació interna del centre.
 4. IMATGES IMMERSIVES Els diversos laboratoris es van fer diverses fotos en 360º immersives amb la Càmera INSTA360 que permet també enregistrar i retransmetre vídeos en 360º. Cada imatges es va prendre i editar a través d’un dispositiu Android amb el Software gratuït de la pròpia càmera. Les imatges es van posar a disposició dels equips docents del Departament.
 5. VIRTUALITZACIÓ DEL LABORATORIS AMB COSPACES: En un inici es va treballar amb la versió Gratuïta de CoSpaces, i a posteriori amb amb la versió pro. Es van virtualitzar els laboratoris, a través de càrregues d’ambients, en imatges amb 360º de les plantes pilot, i dels laboratoris del centre. Aquest fet permet: visitar virtualment les instal·lacions des de l’aula, o des de les plataformes d’aprenentatge e-learning del centre. Es van incloure punts d’informació localitzats sobre cada un dels equips crítics de les plantes i els laboratoris. Finalment es van incloure Hot Points de Seguretat sobre els diversos equips amb recomanacions de seguretat per evitar accidents i incidents.
 6. PILOTATGE I AVALUACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES DEL LABORATORIS AMB COSPACES: Es va fer una prova amb els alumnes de Cicles de Grau Mitjà que no havien estat usuaris del laboratoris de les plantes pilots, abans de que utilitzessin dos dels equips. Els alumnes van fer la visita virtual, van identificar els equips i les mesures preventives prèvies a la seva utilització en un entorn virtual. Van respondre diversos qüestionaris d’ús i seguretat. En grups petits de 5 alumnes, se'ls va acompanyar a la planta pilot per tal de reconèixer els equips i les mesures preventives. Es va repetir el qüestionari, i es van comparar els resultats. El 89 % dels alumnes va identificar els equips, i les mesures preventives i de seguretat dels equips que havien d’utilitzar a les plantes pilot semi-industrials. Els nous usuaris van oferir millores als creadors dels espais virtuals.
 7. MILLORA PROPOSTA PER PART D’ALUMNES CREADORS Aquest projecte es troba en procés de millora contínua. En la fase inicial hi han treballat dos grups d’alumnes de la família química. Es busca ampliar els continguts curriculars des de la transversalitat, i fer partícips a altres famílies del centre: .Per tenir una millor implicació dels alumnes en el desenvolupament de la proposta, es farà una autoavaluació on cada alumne creador avaluarà i ajudarà a millorar a altres grups d’alumnes creadors d’equips de diversos cicles. Amb aquesta coavaluació es fomenta la comunicació, el pensament crític i reflexiu, el treball en equip, ajuda en la presa de decisions, autonomia a les accions pròpies, iniciativa, responsabilitat i ús de les TAC.
 8. MILLORA PROPOSTA PER PART D’USUARIS Diàriament més de 600 usuaris utilitzen els laboratoris del centre. Es busca generar un espai virtual segur d’aprenentatge, i a la vegada dotar als alumnes d’eines de formació segures. Així mateix, es demana als usuaris la seva col·laboració en la millora de les eines de formació creades des de la seva pròpia comunitat educativa. Les coavaluacions es realitzaran amb CoRubrics i les millores es proposaran mitjançant Google Formularis. Totes elles seran realitzades activament, i afavoriran les reflexions dels alumnes i la comunitat docent i usuària dels laboratoris.

Autors

Núria Ferré

Núria Ferré

Institut Comte de Rius
David Villamayor Caamaño

David Villamayor Caamaño

Institut Comte de Rius

Paraules Clau

Realitat Virtual
Realitat augmentada
CÀMERA 360º
CoSpaces Edu
Th!nglink
Seguretat
Merge Cube

Observacions

Es busca ampliar els Entorns Virtuals d'Aprenentatge (EVA) per a convertir-los en espais immersius i segurs. Els continguts curriculars es desenvolupen des de la transversalitat, i a la segona fase del projecte se’n faran partícips a altres famílies del centre en la proposta: operacions de laboratori, automatismes, edificació i obra civil entre altres. Les famílies professionals del centre estan interrelacionades en els diversos llocs de treball als que poden accedir. Per tant, i amb la filosofia del treball en equip i la transversalitat, el projecte s’obrirà al curs següent a equips pluridisciplinaris de centre, que tenen com a eix vertebrador la seguretat, les mesures preventives i la formació a distància. En etapes posteriors del projecte s’inclouran eines com Zappar, Merge Cube i Th!nglink a la proposta. Amb aquestes eines, disminuïm la asincronia espai-temporal entre els aprenentatges, i els apropem a la realitat que se’ns demana al mercat laboral de la indústria 4.0 a la que els nostres alumnes s’incorporaran.

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari