Seguretat, manteniment i anàlisi de riscos en els laboratoris químics

desembre de 2018 Institut Comte de Rius
0 Comentaris Experiència participant MLA 2019
Temporització
10< sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
Resolució d'exercicis i problemes
Aprenentatge basat en problemes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Mitjançant un bloc, i amb l'us de la realitat virtual i els tours pel laboratori es posa a disposició d'alumnes, professors i personal d'administració i serveis, informacions i materials diversos per a fer del treball al laboratori minimitzant-ne els riscos associats. S'han utilitzat eines com Google Sites per a la creació del bloc, amb exercicis creats amb formularis d'autoavaluació, coavaluació amb Corubrics. Els alumnes han fet fotografia panoràmica amb P360 i esfèrica amb amb la càmera, Google Street View. Amb les imatges s'ha creat una ruta amb Roundme, que ajuda a veure i viure en primera persona els riscos potencials de les instal·lacions en les que han de treballar. Les visites virtuals es poden fer a través d'ordinador, tauleta, o ulleres de realitat tipus Cardbord. Finalment, els alumnes de Cicle de Formació de Grau Superior de Química Ambiental han creat un programa de Manteniment i Seguretat de les Instal·lacions dels laboratoris, en la que els alumnes. Des del bloc, han estudiat una part dels continguts teòrics, i han proposat millores d'instal·lacions: d’aigua corrent i desaigües,elèctriques, i els sistemes de seguretat associats, revisió del sistema d'avís i control d'incendis i les explosions, equips amb flama i gasos a pressió, equips de protecció i d'equips de seguretat. Cada una de les pàgines ha estat creada per un grup reduït d'alumnes que han esdevingut alumnes experts, per assessorar als seus companys en altres activitats del centre. Bloc: https://sites.google.com/xtec.cat/seguretatimanteniment/inici Ruta virtual: https://roundme.com/tour/360305/view/1223823/

Objectius

 • Disposar d'eines diferenciadores, atractives però també crítiques en el camp de la Seguretat química i Higiene Industrial que puguin ser exportades a tots els cicles formatius de la família química de l'institut que utilitzen els laboratoris del centre.
 • Obtenir, analitzar i utilitzar imatges immersives o panoràmiques de les instal·lacions del laboratori en amb càmeres dels seus dispositius mòbils amb P360 o Google Street View. Una vegada editades amb Gimp, poder-les analitzar, utilitzar com a eina preventiva i proposar millores de les instal·lacions del centre.
 • Dotar als alumnes de coneixements en seguretat i higiene industrial, així com de de competències informàtiques innovadores i diferenciadores que siguin útils en el seu futur, tant com a estudiants de grau superior, com en l'àmbit laboral.
 • Identificar, segons la normativa i les característiques, els riscos i perills físics, i les activitats preventives derivades de l'ús d'equipaments i substàncies químiques utilitzades o generades que poden produir incidents, accidents o augmentar el perill del procés d'aprenentatge en els laboratoris del centre.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. 1- Establir el marc teòric de Seguretat i Higiene en el Cicle de Formació de Grau Superior de Química Ambiental. Identificar, segons el tipus, la quantitat i la normativa vigent, la mesura correctiva dels agents físics, químics, biològics i microbiològics de les instal·lacions dels laboratoris. (Sessions teorico-pràctiques del Cicle)
 2. 2- Obtenció d'imatges immersives amb les càmeres de Panorama 360 i Google Street View. Edició de les imatges amb Gipm. (1 Sessió de 2 hores fora d'horari lectiu amb 4 alumnes. L'ocupació dels laboratoris és de 8 a 21.00 diàriament).
 3. 3- Establir un programa de manteniment i comprovacions que garanteixin en tot moment el perfecte estat de les instal·lacions i de l’ús d’aquests equipaments de seguretat. Cada usuari del laboratori n’ha de conèixer la localització i utilització així com els mètodes de descontaminació, els primers auxilis i com actuar en cas d’emergència. Creació de grups de treball experts en: Instal·lació d’aigua corrent i desaigües Instal·lacions elèctriques, i els sistemes de seguretat associats. Revisió del sistema d'avís i control d'incendis i les explosions, Equips amb flama i gasos a pressió Equips de protecció i d'equips de seguretat (3 sessions de 2 hores)
 4. 4- Activitat de manteniment, prevenció i seguretat per part de cada equip expert. Es realitza d'acord amb el seu disseny de treball. S'utilitzen les imatges immersives obtingudes prèviament i compartides. (PC-Tauleta i Cardboard) Els alumnes a més a més han fet ja pràctiques en alguns dels laboratoris, i coneixen perfectament les instal·lacions. En els laboratoris de planta química i assajos, són assessorats per altres alumnes que realitzen pràctiques en aquelles instal·lacions.
 5. 5- Disseny del contingut de les activitats de manteniment del bloc. Treball amb Google Docs compartit. Avaluació per parells, coavaluació i millora de cada una de les actuacions. (3 sessions, i treball no dirigit fora de l'aula)
 6. 6- Disseny, publicació dels continguts del bloc i de la ruta. Activitat no lectiva realitzada per la docent.
 7. 7- Millora de continguts i pilotatge amb els alumnes d'altres cicles formatius. Aquesta activitat queda pendent, i comptarà amb la participació d'altres docents de l'àrea de seguretat del Departament, els Caps de Departament i Manteniment, i la Coordinació de Prevenció de Riscos Laborals.
 8. 8- Els continguts del bloc es segueixen actualitzant amb el temari del curs. El disseny d'activitats d'avaluació en el bloc, va creixent amb noves activitats periòdicament: https://sites.google.com/xtec.cat/seguretatimanteniment/activitats.

Autor

Núria Ferré

Núria Ferré

Institut Comte de Rius

Apps

Tecnologies Emprades

iOS,Android,Chrome,Google Cardboard

Paraules Clau

seguretat
higiene
laboratoris
Realitat Virtual Immersiva

Observacions

Els mòduls de Seguretat i Higiene, solen tenir poques activitats pràctiques relacionades amb les instal·lacions reals. Es tracta d'un projecte engrescador i molt motivador, ja que els alumnes són grans usuaris de tecnologia, i l'us de la realitat virtual a l'aula, afavoreix les dinàmiques que aporten un valor afegit a l'adquisició de competències en seguretat, higiene, manteniment i informàtiques. Les avaluacions dels futurs resultats del projecte en l'ús de les instal·lacions, seran provades amb alumnes de nou ingrés en el proper curs. El contingut està pensat per a compartir-lo amb tots els docents que utilitzen les instal·lacions dels laboratoris, sobretot si s'han produït accidents i incidents. En alguns casos se sol·licita l'assessorament d'altres experts en instal·lacions, caps de manteniment, bombers, i experts en prevenció de riscos laborals.

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari