Scratch amb plastilina

gener de 2019 Institut Roquetes
0 Comentaris Experiència participant MLA 2020
Temporització
10< sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge cooperatiu
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Us presentem un projecte interdisciplinari realitzat amb l'alumnat de 1r d'ESO, en el que els àmbits implicats han estat, el digital, el cientificotecnològic i l'artístic. En aquest treball, l'alumnat recorre tot el camí artístic per a dissenyar una animació protagonitzada per personatges fets de plastilina fabricada, per ells mateixos, al laboratori. Les fotografies dels personatges tenen un fons croma per tal d'aconseguir, mitjançant l'ús d'un processador d'imatges online, una imatge vàlida per a ser utilitzada com a vestit de personatge a l'Scratch, programa amb el qual fan l'animació i donen vida a la seva història.

Objectius

 • Reproduir tot el procés artístic de creació d'una animació, començant per la pluja d'idees, seguint amb el dibuix d'un storyboard, i materialitzant-lo amb la plastilina.
 • Elaborar plastilina al laboratori, seguint el mètode científic, i tintar-la segons el disseny planificat.
 • Fer fotografies amb el mòbil utilitzant la tècnica del croma, i fer-ne el posterior tractament amb eines d'edició d'imatges online.
 • Programar l'animació amb l'Scratch, utilitzant les imatges editades com a vestits d'alguns dels personatges.
 • Treballar de forma cooperativa tot utilitzant els EVA del centre.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Què farem? Se'ls mostren exemples d'animacions d'Scratch fetes amb personatges de plastilina.
 2. Què és un StoryBoard? Se'ls planteja la pregunta i es mostren exemples reals. Se'ls facilita i explica una plantilla en blanc perquè puguin fer-ne el seu.
 3. Busquem una idea! Un cop creats els grups de treball, fan una pluja d'idees de forma individual, que posen en comú amb la resta del grup a la segona meitat de la sessió. D'aquesta posada en comú trien una idea que contingui elements de tots els membres del grup.
 4. Fem l'StoryBoard! Omplen, amb el màxim detall guionístic i artístic possible, la plantilla facilitada en paper. Els personatges i les escenes han de quedar del tot definits (colors, música, diàlegs, moviments...) per tal de poder reproduir-los amb plastilina i a l'Scratch.
 5. Plastilina al laboratori Al laboratori de Ciències fan la seva pròpia plastilina, a partir d'ingredients d'ús habitual: farina, aigua, sal, oli i tàrtar. Un cop fabricada, l'acoloreixen amb tints alimentaris segons el que han dissenyat al seu StoryBoard.
 6. Creem els personatges Amb la plastilina feta modelen els personatges dissenyats a l'StoryBoard. La consulta de tutorials a Youtube és molt recomanable per a poder aprendre les tècniques plàstiques més complicades.
 7. Croma Studio! Arriba l'hora de crear els diferents vestits que tindrà el personatge a l'Scratch. Munten un estudi fotogràfic a l'aula, amb dues làmpades fotogràfiques i cartolines de color verd per a fer el fons croma. Amb el mòbil, fan tantes fotos com vestits necessiten per a simular el moviment del personatge. Han de tenir cura de no deixar-se cap detall, ja que la llum pot variar en funció del dia.
 8. Photoscissors online Mitjançant aquest software d'edició d'imatges online, treuen el fons verd de les seves fotografies, i desen el resultat al Drive de l'equip.
 9. Animem amb l'Scratch Es programa l'animació segons el planificat a l'StoryBoard utilitzant les fotografies retocades com a vestits dels personatges. També afegeixen la música i els escenaris triats.

Autors

Gisela Daura

Gisela Daura

Institut Roquetes
Jaume Ferre Algarra

Jaume Ferre Algarra

Institut Roquetes
Sílvia Serres Prades

Sílvia Serres Prades

Institut Roquetes

Tecnologies Emprades

Scratch

Paraules Clau

Scratch
Storyboard
Plastilina
Animació
PhotoScissors
Fotografia
Laboratori
Treball Cooperatiu
Projecte Interdisciplinari
Croma
Mòbil
Portàtil

Observacions

A l'apartat "Referències" us deixem els links de dos exemples acabats: Aquest projecte es va dur a terme trencant la composició del grup classe ordinari, ja que es van fer grups cooperatius de classes diferents. La part que els va generar més problemes, sens dubte, va ser la de fotografiar les diferents posicions i situacions que havia de tenir cada personatge, i que havien de ser els vestits a l'Scratch. Costava, si no es feia un bon i detallat StoryBoard, veure totes les posicions de cada personatge, oblidant-ne alguna en la majoria de grups. Una altra part delicada va ser la conservació de la plastilina, ja que en alguns casos, per excés d'humitat, acabava fent-se malbé. Aquest projecte permet fer veure a l'alumnat la transversalitat dels continguts de cada matèria, i ajuda a trencar les barreres existents, que les aïllen entre elles.

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari