SANDBOX. Realitat augmentada

novembre de 2016 Thau
0 Comentaris
Temporització
Sense definir
Metodologia(s)
Estudi de casos
Aprenentatge cooperatiu
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

L'escola Thau Barcelona construeix un dispositiu Sandbox perquè els alumnes treballin amb realitat augmentada continguts de geologia, relleu i ecologia.

Objectius

 • Construir un dispositu Sandbox organitzats en comunitat d'aprenentatge
 • Conèixer les possibilitats de la realitat augmentada
 • Aprofundir en els continguts relacionats amb el tema del relleu de la terra
 • Consolidar el mètode científic d'observació, elaboració d'hipòtesis i verificació experimental
 • Explicar de manera clara i entenedora el procés de canvi que s'observa en el paisatge creat i analitzar els motius del desbordament de rieres al Maresme

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. CONSTRUCCIÓ DE LA SANDBOX. Organitzats en comunitat d'aprenentatge amb la participació de l'equip de manteniment de l'escola, mestres, informàtics i alumnes.
 2. DESCOBERTA DE LA SANDBOX. Els alumnes observen la Sandbox i en fan una descripció atenta de les seves parts, fixant-se en els elements que la composen, la part mecànica, la part informàtica i la sorra. Es formulen preguntes i hipòtesis sobre la màquina que estan observant i el seu funcionament que es van anotant a la llibreta de camp per tal de verificar-les posteriorment.
 3. INICI DE L’EXPERIÈNCIA. Es posa en funcionament la Sandbox i entre tots observem què s’hi veu, què hi passa. Els alumnes poden començar a comprovar si les hipòtesis anteriors sobre la funció de la Sandbox comencen a ser una realitat.
 4. PAISATGE LLIURE. Uns alumnes comencen a remoure la sorra lliurement, experimentant com un joc amb el que passa. Adonar-se de com van canviant les corbes de nivell que s’hi projecten al damunt a mesura que es fan nous moviments de sorra. Observant el paisatge creat de manera lliure pels alumnes a la caixa, anirem identificant les diferents formes de relleu que hi han aparegut.
 5. CREACIÓ D’UN PAISATGE DETERMINAT. Es demana als alumnes que facin a la Sandbox un relleu de costa. A continuació es demana als alumnes que realitzin un paisatge completament diferent de l’anterior segons el seu criteri (pot ser un relleu d’interior, d’altiplans, muntanyós, etc).
 6. COMPARACIÓ DE DIFERENTS FORMES DE RELLEU. Els alumnes analitzen i comparen les formes de relleu de la primera i segona simulació, anoten les conclusions a la seva llibreta de camp.
 7. PLOU A LA SANDBOX. Uns alumnes, mitjançant les mans quietes damunt de l’indret del paisatge escollit, just a sota de la càmera XBox, provoquen un efecte visual de pluja que paulatinament va inundant el relleu format.
 8. ANÀLISI DE L’EFECTE DE LA PLUJA DAMUNT DEL RELLEU. S’observen els efectes de la pluja damunt del paisatge modelat, es recorden els fenòmens de relleu propis de l’aigua com a element geològic.
 9. ANÀLISIS DE LES INUNDACIONS AL MARESME. Els alumnes creen el paisatge del litoral del Maresme a la Sandbox, fent-hi el curs de les rieres. Fan ploure virtualment i analitzen els desbordaments tot reflexionant sobre l'acció de l'home en el paisatge.

Observacions

L’experiència Sandbox s’ha consolidat com un element capaç de capgirar positivament l’interès dels alumnes envers els aprenentatges pel que fa als aspectes de la geografia. Continguts com: les corbes de nivell, el perfil topogràfic, el desnivell, els agents geològics, l’erosió, el transport i sedimentació de materials, el paisatge, l’acció humana i tants d’altres són experimentats de forma pràctica a través de la Realitat Augmentada (AR).

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari