Ruta GPS Multimèdia

gener de 2017 Institut Escola del Treball
0 Comentaris
Temporització
10< sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge cooperatiu
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

El projecte que us presentem aquí és una mostra d’una activitat de Transferència de Coneixement entre el CFGS d’Educació i Control (EDUCAM) del Institut Escola del Treball de Lleida i la Comunitat de Municipis del Segrià Sec (CMSS). A petició de la CMSS, un grup de professors i alumnes del CFGS d’EDUCAM vam emprendre el repte de desenvolupar el projecte executiu d’un itinerari GPS multimèdia per a smartphones i tablets pensat per a promoure el coneixement de les característiques patrimonials, culturals, naturals i econòmiques d’aquest boci de la comarca del Segrià que es coneix com a Segrià Sec. El projecte elaborat inclou: Una memòria executiva del projecte en la qual es descriu les característiques dels elements de senyalització a situar al llarg de la ruta (tipus, contingut i coordenades geogràfiques del lloc a situar cada un dels senyals). Una ruta GPS en diferents formats (gpx, kml, kmz) accessible des de la web de la Comunitat de Municipis del Segrià Sec (quan aquesta ho consideri oportú) i amb elements multimèdia a Instamaps (https://goo.gl/6dxChE ) i Wikiloc (https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15529210 ). Cinc rutes multimèdia per l’interior dels 5 pobles implicats en el projecte (Sarroca, Torrebesses, Llardecans, Maials i Almatret). Cinc recorreguts virtuals (un per a cada poble) amb fotografies 360º, immersives o esfèriques que permeten realitzar recorreguts virtuals des de PCs, Mobils o tablets.

Objectius

 • Explorar les possibilitats de la transferència de coneixement
 • Elaborar un projecte real, no simulat, que faci servei al territori
 • Situar a l’alumnat en condicions reals de treball per projectes amb un demandador de serveis extern al centre
 • Posar en joc bona part de les habilitats i coneixements adquirits durant el Cicle Formatiu
 • Emprar les darreres novetats tecnològiques al nostre abast

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Recepció de la proposta i Reunió inicial: la CMSS ens va proposar desenvolupar el projecte executiu d’una Ruta de l’aigua pel Segrià Sec. En una primera reunió conjunta entre el grups de treball d’EDUCAM i els representants de la CMSS es va formalitzar l’oferiment i es van intercanviar opinions.
 2. Inici del treball de camp. Els alumnes de 2on d’EDUCAM van realitzar diferents sortides de camp per tal de conèixer el territori i familiaritzar-se amb el paisatge i la vegetació de la zona.
 3. Constitució del grup de treball responsable del projecte. Dues alumes de 2on d’EDUCAM i dos professors tutors van acceptar el repte de tirar endavant el projecte.
 4. Recerca bibliogràfica i disseny d’una primera versió de l’itinerari. La recerca bibliogràfica es va centrar en aspectes com ara el paisatge, la vegetació, el clima, la història, la població, el patrimoni (BCIL i BCIN), la pedra seca, els elements arquitectònics relacionats amb l’aprofitament de l’aigua... Un cop identificats el punts d’interès (POI’s) es va elaborar un primer itinerari GPX sobre cartografia digital.
 5. Recorregut conjunt dels dos grups implicats (EDUCAM i CMSS) per l’itinerari inicialment proposat. Durant aquesta fase es van revisar els punts conflictius de la ruta, es van unificar criteris sobre els POI’s a la vegada que es van obtenir fotografies convencionals i es va enregistrat la ruta amb un posicionador GPS. L’arxiu GPX obtingut serviria posteriorment per confegir la ruta GPS definitiva un cop revisats els punt conflictius.
 6. Identificació dels punts a senyalitzar en el decurs de la ruta. Disseny dels senyals (contingut textual i gràfic) i elaboració de la memòria tècnica (tipus, posició i característiques dels senyals).
 7. Processat del material obtingut. Arxius GPX, textos, fotografies digitals i esfèriques van ser tractats amb el programari adient fins a obtenir les versions definitives.
 8. Integració dels elements. Amb tots els components preparats es va procedir a confegir la ruta multimèdia amb Instamaps i posteriorment es va exportar a wikiloc.
 9. Validació del material elaborat. Un cop tancades les rutes multimèdia vam recórrer novament l’itinerari amb un smartphone per tal de comprovar que no hi havia errors.
 10. Presentació del projecte a la CMSS. Un cop tancades les rutes i elaborada la memòria tècnica es va presentar tot aquest material als representants de la CMSS (alcaldes de Maials, Llardecans, Torrebesses, Sarroca i al AODL (Agent d’ocupació i Desenvolupament Local).

Autor

Jordi Sanfeliu Llop

Jordi Sanfeliu Llop

Institut Escola del Treball

Tecnologies Emprades

Android,Google Cardboard,Samsung VR

Paraules Clau

Multimedia
Patrimoni arquitectonic
GPS
cartografia
Transferència de coneixement
treball per projectes

Observacions

El projecte descrit en aquesta proposta ha estat un repte d’una magnitud gens habitual en relació a la nostra activitat quotidiana. El fet de treballar en un projecte real, encarregat per tercers ens ha suposat assumir el compromís de professionalitat, qualitat i respecte als terminis de lliurament pactats inicialment. Tanmateix, el reeiximent en el projecte ha representat per les alumnes participants i també, perquè no dir-ho, pels professors una gran satisfacció personal i professional. Tot això sense obviar el bagatge curricular que ha aportat a les alumnes participants. Des de la perspectiva del professorat, aquest projecte ens ha introduït en la metodologia de treball per projectes i ha augmentat el nostre repertori de recursos que podem emprar en altres situacions educatives diferents. Finalment, des de la perspectiva del Centre Educatiu, aquest projecte és una fita més del seu compromís en la Transferència de Coneixement

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari