Robòtica amb Realitat Augmentada i visualitzadors de VR

octubre de 2016 Escola Montessori
0 Comentaris
Temporització
Projecte
Metodologia(s)
Aprenentatge basat en el joc
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge cooperatiu
1 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

La proposta consisteix en la introducció de la robòtica, la Realitat Augmentada i la Realitat Virtual com a recurs per treballar a l'aula i com a eina d'integració i d'inclusió, en l'àmbit de primària. D'aquesta manera, es vol afavorir i reforçar l'assoliment de l'aprenentatge, gràcies a fer-lo molt més lúdic i atractiu de cara a l'alumnat, fomentant al mateix temps la creativitat i el treball en grup. Finalment, esmentar que la introducció dels conceptes bàsics de la programació contribuirà a desenvolupar un pensament estructurat en l'alumnat, repercutint positivament, i de manera transversal, en totes les matèries.

Objectius

 • Ús de diferents tecnologies digitals com a projecte transversal i com a eina de motivació i un mitjà per arribar a tot l'alumnat.
 • Desenvolupar les capacitats dels alumnes potenciant les seves habilitats i reforçant la lateralitat, situació en l'espai, creativitat, interès per la resolució de problemes i aprenentatge per mitjà del "learning by doing"
 • Aplicar la robòtica a l'aula com un recurs més per al treball a l'aula i com a eina d'integració i d'inclusió.
 • Aprendre conceptes inicials i bàsics de programació de manera lúdica i pràctica.
 • Potenciar la creativitat i la imaginació dels alumnes amb la creació de diferents històries, així com potenciar la participació activa i el treball en equip.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Conceptes de programació bàsica.

  La primer activitat consisteix en tenir un primer contacte amb els conceptes de programació bàsica. Per aconseguir-ho hem treballat amb l’app Code Studio i la PDI. Després els alumnes han pogut treballar per parelles des de l’ordinador i la tablet.
 2. Coneixem el BlueBot i BeeBot.

  Tenim un primer contacte amb el BlueBot on el robot ens ve a saludar. Un nen/a el programa de forma senzilla per tal que el robot vagi fins a un altre company. Després aprenen a fer-lo anar a llocs concrets.

  Aprofitant el projecte que estan treballant a classe, els alumnes col·loquen algun objecte representatiu i després programen el BlueBot o el BeeBot per fer-lo moure allà on volen.

  Amb una dinàmica similar, fan una activitat sobre “les fruites que més m’agraden”.

  Aquesta activitat es realitza amb alumnes de 1r i alumnes de 2n, en grups separats aprofitant les estones de reforç i treballant amb mig grup.
 3. Ús de la robòtica i RA com element motivador

  Activitat sobre Dinosaures amb BeeBot i app de Realitat Augmentada
  .

  Es treballa en petit grup. Es preparen unes targetes de Realitat Augmentada sobre el projecte que estan treballant, en aquest cas els dinosaures. Les targetes s’imprimeixen a una mida no superior a 15x15 cm.

  Per parelles decideixen a quin dinosaure o targeta volen anar, perquè hi ha algunes targetes de les quals es desconeix quin dinosaure apareixerà.

  Quan programen el robot de forma correcte per anar on volien, agafen la tablet o mòbil per veure la Realitat Augmentada corresponent a la seva targeta.

  Aquesta activitat s’ha realitzat amb alumnes de 1r i de 4rt que feien un projecte sobre el mateix tema.

  Apps utilitzades: 3D DinoCards, CreativiTiC Demo, WWD Photo Adventure, Flashcards i Dinosauria
 4. Introducció de la robòtica per reforçar i consolidar aprenentatges.

  Aquestes activitats es realitzen en petit grup

  Practiquem la suma: es treballa amb els alumnes de 1r per reforçar el càlcul. Es posen per parelles. Un tira els daus i l’altre ha de fer la suma i programar el robot per anar a la xifra resultant; a continuació ho fa l’altre component de la parella. El grup valora si es correcte i ajuda a la seva rectificació si és errònia.

  Nombres parells: Activitat realitzada amb els alumnes de 2n. Cada alumne mou el robot cap a un número parell i el grup valora si és correcte. Després contem de 2 en 2, on un alumne programa el robot per anar a un número parell i després la resta han de programar-lo per seguir la seqüència en ascendent o en descendent.

  Desenes i unitats: Activitat realitzada amb alumnes de 1r i de 2n. Els alumnes fan l’activitat per parelles. Un posa un número amb l’àbac, i el company ha de dir quin és el número que hi ha representat i programar el robot per anar a la xifra corresponent. El grup avalua si és correcte.
 5. El BeeBot com a eina per treballar vocabulari i l’expressió oral.

  Alimentació Saludable: Amb alumnes de 1r i de 2n provem diferents possibilitats del BeeBot (anar marxa enrere, botó pausa,…). Després de parlar de l’alimentació saludable i de quins aliments hem de menjar en major o menor quantia, fem l’activitat amb el robot. Entre tots decidim a quin tipus de menjar anirà primer el robot, els que hem de menjar més o menys. En aquesta activitat els alumnes anaven a diferents aliments emprant el botó pausa i marxa enrere, per indicar la resposta.

  Inventem històries: S’ha realitzat amb alumnes de 1r, de 2n i de l’Aula d’Acollida per a treballar el vocabulari i l’expressió oral.

  Es treballa amb mig grup classe, del qual es fan 2 grups més. Cada grup de 5-6 alumnes té un robot. Un grup treballa sobre un carrer (tapís de BeeBot) i l’altre sobre un tapís de la Terra on hi ha diferents seqüències (descarregat d’internet). Primer van a un lloc determinat, després per parelles o grupets de tres han d’inventar-se una història curta, explicar-la als companys i reproduir-la amb el robot.
 6. Programem el BlueBot amb la tablet.

  Un cop ja comencem a controlar els robots i la seva programació amb els botons, aprenem a controlar el BlueBot amb la tablet i la programació en blocs.

  Activitat realitzada amb els alumnes de 2n en petit grup. L'aplicació de BlueBot et dóna l'opció de fer servir diferents nivells de dificultat en la seva programació.
 7. Utilitzem el ProBot per treballar les línies i angles.

  Aprofitant el projecte que treballen de "La Nasa", els alumnes de 3r aprenen el funcionament del ProBot dibuixant, sobre un full de paper d’embalar, les lletres del seu projecte. Activitat realitzada amb petit grup per poder anar guiant-los si cal.

  Línies i angles: aquesta activitat es realitza amb mig grup (12-13 alumnes). Es fa una primera explicació i representació amb la PDI del que treballaran a continuació. Els alumnes es posen en grupets de 4 per reproduir el que s’ha explicat amb el ProBot. Així treballen els diferents tipus de línies i d’angles.
 8. Realitat Augmentada i visualitzadors de VR.

  Tenint en compte els projectes treballats a l’aula, els alumnes de 1r, 2n, 4rt i 5è han realitzat unes activitats de Realitat Augmentada i Realitat Virtual. Els projectes treballats han estat: Els dinosaures, Els Planetes, El Big Bang i l’univers. Aquesta activitat es realitza en petit grup, aprofitant el reforç a l’aula.

  Apps RA: WWD Photo Adventure, 3D Dinocards, CreativiTIC Demo, Dinosauria i FlashCards.
  Apps de Realitat Virtual: Jurassic VR, Jurassic VR2, Solar System.
 9. Paral·lelament s'ha fet un taller a cicle inicial i a cicle mitjà per iniciar els alumnes en la robòtica i l'aprenentatge de la programació bàsica i així poder-ho fer extensiu a tots els alumnes del cicle.

  Per realitzar el taller a Cicle Inicial es barregen els alumnes de tot el cicle, per tant hi ha alumnes de 1r i 2n. En total uns 18-20 alumnes depenent del grup. Els alumnes es posen en 6 grups de 3 procurant que hi hagi alumnes dels dos cursos en cada grup. D’aquesta manera els alumnes de 2n poden ajudar als de 1r. La meitat dels grups realitzen l’activitat de “Construïm amb Lego” on cal seguir una sèrie d’instruccions per a construir lletres i paraules amb peces de lego, mentre que la resta de grups fan l’activitat “Construïm un robot”, on seguint unes instruccions acaben muntant un petit robot amb moviment (Robotis Play Pets).
  Objectiu: aprendre a seguir unes instruccions concretes.

  Al taller de Cicle Mitjà, els alumnes s’estan iniciant en l’Scratch i la programació en blocs. Els alumnes de 3r i 4rt es barregen i fan el taller a l’aula d’informàtica. La primera activitat que realitzen és un laberint que han de dissenyar.
  Objectiu: aprendre els conceptes principals de programació en Scratch per treballar més endavant amb Lego WeDo.

Observacions

La finalitat d'aquest projecte és la introducció de conceptes bàsics del llenguatge de programació, la robòtica i altres tecnologies digitals com la Realitat Augmentada i la Realitat Virtual com a eines motivadores dins de la programació d'aula. Per això s'ha presentat un recull de les diverses activitats on s'ha aplicat de manera efectiva aquesta metodologia, al llarg de tota l'etapa de primària.

Cal destacar que l'ús d'aquestes eines ens ajuda a la cohesió de grup, la integració i la inclusió. Els alumnes aprenen a resoldre conflictes de manera raonada i consensuada. L'ús d'aquestes tecnologies digitals fomenten la creativitat, la imaginació, l'interès pels diferents aprenentatges i la participació activa de l'alumnat, a més d'ajudar a desenvolupar un pensament estructurat.

Per tal de consolidar millor els aprenentatges, totes aquestes activitats s'han realitzat en mig grup (12-13 alumnes) o en petit grup (4-6 alumnes).

Referències


1 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari