Revolucionem les audicions amb Makey Makey

novembre de 2018 Escola Salvador Espriu
0 Comentaris Experiència participant MLA 2019
Matèria
Música
Temporització
3-5 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge cooperatiu
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Proposta didàctica dirigida a l'alumnat del tercer curs d'Educació Primària que té com a objectiu treballar una audició musical a través de la integració del dispositiu Makey Makey en els processos d'ensenyament i aprenentatge.

Objectius

 • Comprendre l'estructura d'una audició per mitjà d'un musicograma.
 • Explorar de manera lúdica les possibilitats de creació musical que ofereix el dispositiu Makey Makey.
 • Interpretar obstinats rítmics utilitzant el Makey Makey.
 • Adoptar hàbits d'aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència.
 • Mostrar interès i respecte per les produccions artístiques pròpies i alienes.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. El docent introdueix l'audició que a continuació escoltaran: El rellotge sincopat de Leroy Anderson. Conjuntament, l'escolten i busquen informació sobre els elements més significatius de la peça escoltada.
 2. Tornen a escoltar l'audició, tot fixant-se en les diferents parts en les quals està estructurada (A-A-B-A-C-A-A). A continuació, els alumnes es distribueixen en grups petits i cada grup inventa un moviment per a cadascuna de les parts de l'audició. Posteriorment, els diferents grups representen les diferents coreografies davant la resta de companys/es de l'aula.
 3. Cada grup explora lliurement els components bàsics del Makey Makey. Per fer-ho, disposen de diferents materials conductors i aplicacions amb les quals poden experimentar les possibilitats de creació musical que ofereix el dispositiu.
 4. Els diferents grups creen un despertador de plastilina mentre escolten novament la peça.
 5. Cada grup connecta el despertador que ha creat al dispositiu Makey Makey. A continuació, el docent presenta l'obstinat rítmic que hauran d'interpretar. Concretament, interpretaran un patró de negra durant la part A de l'obra i una blanca en la part C -quan sona l'alarma del despertador. Els diferents grups interpreten els obstinats utilitzant el Makey Makey.
 6. Els alumnes reflexionen sobre el procés d'aprenentatge que han portat a terme. Primer, ho fan en petits grups. Posteriorment, fan una posada en comú a nivell de gran grup.

Tecnologies Emprades

Scratch,Makey makey

Paraules Clau

Música
Tecnologia
Makey-Makey
Audició
Creativitat

Observacions

El procés d'avaluació es realitza a dos nivells: D'una banda, a través de l'observació directa i sistemàtica per part del docent. De l'altra, a través de l'espai de reflexió que es proposa com a darrera activitat i en el que l'alumnat avalua el seu propi procés d'aprenentatge (tant a nivell de grup petit com en gran grup).

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari