Relaciona't al centre

setembre de 2017 Joaquina de Vedruna
0 Comentaris Experiència participant MLA 2019
Temporització
10< sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge Servei
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

El projecte RELACIONA’T AL CENTRE es tracta d’un projecte coordinat per l’escola Joaquima Vedruna Terrassa amb la col·laboració de l’escola municipal d’educació especial EL PI. El projecte, basat en la metodologia aprenentatge servei, pretén crear un banc de recursos sobre l’accessibilitat de diferents espais públics de la ciutat així com els comerços de l’eix comercial “Terrassa centre”. Per fer-ho, un grup classe de 52 alumnes, dividit en grups reduïts, de sisè de primària de l’escola Joaquima Vedruna juntament amb cinc alumnes de l’escola EL PI, es desplaçaran pels carrers de vianants del centre de la ciutat tot valorant les possibilitats que tenen a l’hora d’entrar i sortir dels diferents comerços i espais públics de la ciutat. Per fer-ho, comptem amb el recolzament tècnic de l’ Oficina de Capacitats Diverses de l’Ajuntament de Terrassa, que ens assessora a l’ hora de poder realitzar aquest anàlisi seguint la normativa vigent en aquest camp. A partir d’ aquesta informació, els alumnes de sisè podran sintetitzar en una pàgina web la informació donada per tal de poder-la compartir amb la resta de la ciutadania. A més, els alumnes de 4t d’ESO de l’escola Joaquima Vedruna faran una aplicació per a mòbils per tal de poder accedir a aquesta informació de forma interactiva i àgil. L’objectiu final, per tant, és aconseguir facilitar l’accessibilitat a la informació a les persones amb mobilitat reduïda dintre dels espais més característics i el comerç de la ciutat.

Objectius

 • Identificar l’accessibilitat dels comerços del centre de la ciutat de Terrassa.
 • Conèixer els espais més característics del centre de la ciutat de Terrassa.
 • Disseny d’una pàgina web en el cas dels nens de sisè de primària i d’ una aplicació per a dispositius mòbils en el cas dels alumnes de 4t d’ESO.
 • Mostrar un esperit crític envers les mancances i necessitat de l’espai públic atenent la diversitat de la ciutadania.
 • Realitzar un treball cooperatiu entre alumnes de l’escola de diferents etapes i coordinat amb una altre entitat educativa amb característiques molt diverses.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Presentació a l’alumnat. El primer pas és presentar la proposta a l’alumnat de de sisè de primària i de 4t d’ESO amb la idea de definir els objectius i deixar clares les intencions del projecte.
 2. Treball de camp al centre de la ciutat de Terrassa. En segon lloc, els alumnes de sisè de primària es desplaçaran al centre de la ciutat de Terrassa per tal de poder fer un treball de camp i analitzar l’accessibilitat dels diferents comerços de la ciutat així com els espais públics de la zona analitzada. Els alumnes ompliran una graella d’observació i realitzaran fotografies dels espais per tal de tenir proves de l’accessibilitat de cada espai.
 3. Filtratge de la informació. A partir de la informació recaptada, s’ iniciarà la creació de la pàgina web, fent servir Google Sites i Google Maps com a eines de cerca i elaboració del lloc web. Els alumnes hauran de distribuir la informació segons les diferents categories que es tenen en compte: restauració, serveis, moda, alimentació, entreteniment i bellesa i salut.
 4. Revisió de la informació. Durant el curs, diferents grups d’alumnes de sisè de primària assistiran en quatre ocasions al centre de la ciutat juntament amb els seus companys d’ activitat compartida de l’escola d’educació especial El Pi per tal de poder comprovar l’ accessibilitat d’ aquells espais que generen més dubtes pel que fa al seu accés. Ells mateixos es faran càrrec de les cadires dels seus companys d’ activitat i podran realitzar les comprovacions necessàries.
 5. Compartir la informació amb l’alumnat d’educació secundària. Un cop s’ha finalitzat i revisat el buidatge de comerços a la pàgina web, els alumnes de 4t d’ ESO que ja hauran dissenyat l’ interface de l’ App per a mòbils, iniciaran el traspàs d’informació de la pàgina web a l’ App que han generat amb l’objectiu que contingui la mateixa informació.
 6. Fem difusió de tot el treball. Un cop s’han finalitzat els treballs de disseny i elaboració de la pàgina web i l’app per a mòbils, fem la presentació oficial de la pàgina web i de l’ App per a mòbils davant de l’alumnat de l’escola i dels agents implicats en el projecte.

Observacions

En aquest segon curs, ja podem fer una valoració del que ha estat el Relaciona’t al centre. Es tracta d’un projecte en constant creixement, que cada cop més està establint les sinergies necessàries amb el teixit de la societat per tal de ser un projecte que pugui donar un servei a la comunitat. Per tant, cal estar molt contents amb l’evolució del propi projecte i amb el reconeixement per part de les entitats implicades que obren les portes als nostres alumnes per tal de poder fer l'anàlisi. Arribats a aquest punt, únicament ens queda continuar treballant per tal que el projecte es mantingui viu i els alumnes es mostrin implicats en l’ elaboració del mateix.

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari