Realitat Augmentada a infantil

maig de 2018 Escola Marià Cubí i Soler
0 Comentaris
Temporització
1-2 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge per projectes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Per parelles, els alumnes de P4, pinten un dibuix seleccionat per ells prèviament, i a partir de l'app Quiver, exploren les possibilitats de la realitat augmentada, podent veure el dibuix amb volum així com opcions d'interactivitat. Tot i tenir aquesta experiència, és una app recomanada per a etapes superiors ja que precisa de molta supervisió i mínim moviment de la tauleta a l'hora d'enfocar el dibuix. A l'aula hi ha una alumna amb greus dificultats motrius, de fet, pot accedir a l’ordinador mitjançant commutadors que activa amb el peu esquerre. Va poder fer ús de les tauletes per a fer l'activitat i va ser un bon exemple per a reduir les barreres a l'aprenentatge. Vam presentar aquesta experiència a la Jornada d'Inclusió digital, 2018.

Objectius

  • Introduir la realitat augmentada a les aules d'infantil
  • Experimentar amb els dispositius mòbils a l'aula
  • Fomentar pràctiques cooperatives i inclusives entre els alumnes

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Descarregar l'app Quiver a les tauletes
  2. Els alumnes trien els dibuixos que voldran pintar en parelles
  3. Imprimir i pintar el dibuix, recorda només pintar l'objecte principal
  4. Enfocar el dibuix amb l'app activada intentant no moure la tauleta
  5. Visualitzar el dibuix en 3d i si hi ha opcions d'interactivitat, com el dibuix del volcà, experimentar
  6. Intercanviar l'experiència de cada parella dins el grup compartint el dibuix que han pintat

Autor

Tecnologies Emprades

Android,iOS

Paraules Clau

realitat augmentada
app
tauletes
infantil

Observacions

Si es fa aquesta pràctica a les aules d'infantil, es recomana que posin els dibuixos damunt la cadira i que els alumnes estiguin drets amb la tauleta a les mans per tal d'enfocar i evitar el mínim moviment possible. Cal la presència, si és possible, de més d'un docent per tal de poder donar resposta a les necessitats que puguin sorgir.

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari