Ràdio a l’escola - 5BLOGS/5SAK

novembre de 2017 Sadako
0 Comentaris Experiència participant MLA 2018
Temporització
3-5 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
1 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Crea fàcilment un canal de ràdio amb les novetats i notícies destacades del teu centre. Els alumnes com a locutors! Dintre del Taller5SAK, una de les tasques que fan els alumnes és crear una emissió amb novetats dels blogs dels diferents cursos, per compartir a la ràdio de l’escola.

Objectius

  • Desenvolupar la competència comunicativa dels alumnes.
  • Fomentar l’oratoria.
  • Promoure una óptima recerca de continguts: curació > anàlisi > sintesis > publicació.
  • Desenvolupar competències digitals diverses, i més específicament amb programes d’àudio.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Presentació de la fitxa de la tasca (veure adjunt) i explicació del seguiment dels blogs de l’escola via subscripció RSS amb l’app Reeder (1 hora)
  2. Selecció de les notícies destacades escollides per cada alumne, i elaboració a un Document de Google del guió radiofònic escrit segons les pautes donades a la fitxa de la tasca (1 hora)
  3. Registre de cada alumne a la plataforma d’Anchor. Explicació del seu funcionament. I aprenentatge de com compartir una emissió “Call-in” amb la ràdio de l’escola (consulta dels tutorials al Classroom) (1 hora)
  4. Enregistrament amb Anchor de l’emissió de cada alumne per compartir a la ràdio de l’escola. Per finalitzar es publicarà al blog del Taller5SAK el programa de ràdio amb les emissions dels alumnes, per fer-ho emprarem l’app de WordPress. (1 hora)

Observacions

A més a més de l'app Anchor, també s'ha emprat per desenvolupar l'experiència les apps: - Feedly per fer la recerca i curació dels continguts - Drive de Google per crear el document compartit amb el guió i sintesi de les notícies - WordPress per a poder publicar al blog del taller l'emissió de Anchor - Google Classroom l'espai on els alumnes troben la tasca i el termini per realitzar la mateixa, i adjuntar el guió fet amb Documents.

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari