Projecte telemàtic "Geocelebra"

octubre de 2014 Sant Andreu
0 Comentaris
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

“GeoCelebra” és un projecte telemàtic que es va desenvolupar durant el curs 2014-15 per centres educatius d’Argentina, Austràlia i Catalunya; amb la participació d'alumnes tant de Primària com de Secundària, en el nostre cas pels alumnes de 4t. de Primària. Tot emmarcat dins l’organització internacional iEARN (International Education and Resource Network- https://iearn.org ) , i especialment promogut i coordinat per la seva delegació a Catalunya (iEARN-Pangea- http://www.iearn.cat ) Aquest projecte telemàtic pretenia donar a conèixer des d’una perspectiva propera quines són les festes tradicionals dels municipis dels centres educatius participants fent una aproximació dinàmica i divertida a través del joc i l’intercanvi d’informació. És a partir de la integració de la tecnologia i l’ús dels dispositius mòbils des d’on s’inicia aquesta proposta. El projecte el podem situar dins dos àmbits generals i transversals: Llengües (castellà, anglès; i en el cas de les escoles participants de Catalunya la nostra llengua); i Coneixement del Medi Natural, Social i cultural. GeoCelebra és un projecte molt vinculat a l’ús de l’eina Eduloc, un recurs digital que permet geolocalitzar de forma senzilla diferents emplaçaments afegint-hi informació com ara vídeos, imatges, textos, etc. Una manera ràpida i fàcil de crear escenaris d’aprenentatge que es compartiran amb la resta de centres que participen en el projecte.

Objectius

 • Desenvolupar la competència comunicativa escrita, de lectura i audiovisual a les llengües (castellà, anglès i català) per comunicar-se amb els altres, per aprendre, per expressar les opinions i concepcions personals, apropiar-se i transmetre les riqueses culturals.
 • Donar a conèixer a l’alumnat l’entorn més proper a ell així com les seves tradicions i costums, especialment les que fan referència a les festes majors.
 • Conèixer i valorar la diversitat i riquesa cultural d'arreu del món amb l'intercanvi d'informació amb la resta de centres educatius participants.
 • Participar activament en el treball en grup, adoptant una actitud responsable, solidària, cooperativa i dialogant, argumentar les pròpies opinions i contrastar-les amb les dels altres.
 • Utilitzar de manera responsable i creativa les TIC i el material relacionat amb l’experimentació i el treball de camp, com a eines per obtenir informacions i com a instruments per aprendre i compartir coneixements. Utilitzar críticament fonts d’informació que usin diferents tipus de suport per observar i analitzar l’entorn.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Ens presentem!. Una activitat de presentació del grup a la resta de centres participants on es va donar a conèixer l’escola participant i la seva localitat. La dinàmica va ser amb la PDi de la classe crear una redacció-presentació (amb l'App Pages) de forma cooperativa on tots els alumnes aportaven idees. Cal assenyalar que les versions en castellà i anglès es van realitzar a les classes corresponents en coordinació amb els docents d'aquelles matèries. L'aportació final es va publicar al blog del projecte afegint una imatge i/o vídeo.
 2. Triem la nostra celebració!. En aquesta activitat cada centre va presentar la seva celebració indicant el nom, la localitat i la data de realització. Prèviament a classe es va pensar entre tots la llista de les possibles celebracions a explicar, i per votació de la classe es va triar una i es va realitzar de forma cooperativa la redacció fent servir la PDi. Les versions en castellà i anglès es van realitzar a les classes corresponents en coordinació amb els docents d'aquelles matèries. L'aportació final es va publicar al blog del projecte afegint una imatge i/o vídeo.
 3. Fem d'investigadors!. Un cop triada la celebració es va decidir entre tots els aspectes a investigar (història, origen, folklore...etc) fent servir la cerca a internet de pàgines web i com a mitjà les tauletes (en el nostre cas els ipad's del centre), els alumnes distribuïts per parelles investigaven l'aspecte assignat.
 4. Ho recollim tot!. Un cop feta la investigació es va recollir la informació per escrit (sota la clara norma de "no còpia i enganxa") en un document. A la vegada van poder descarregar imatges i vídeos que posteriorment es van fer servir per crear els escenaris amb Eduloc. Per realitzar aquesta activitat es va necessitar dos sessions.
 5. A geolocalitzar! Amb la informació recollida es van crear els escenaris geolocalitzats a la web d'Eduloc. Aquesta activitat es va desenvolupar a la sala d'ordinadors. Els diferents escenaris són els aspectes que es van investigar. Finalment es van crear tres escenaris complerts corresponents a les tres classes de 4t. de Primària participants en el projecte: Nadal, Sant Jordi i Festes de Maig (festa major de Badalona). Per realitzar aquesta activitat es va necessitar dos sessions. L'escenari final creat amb Eduloc es va publicar al blog del projecte.
 6. Donem un tomb! L'activitat final va ser sortir al carrer amb les tauletes i l'app d'Eduloc instal·lada per disfrutar de la feina feta. Val a dir que el nostre col·legi es troba al centre de Badalona i això va facilitar molt la sortida ja que la majoria dels punts geolocalitzats es troben al voltant.

Autor

Joan Calvo

Joan Calvo

Sant Andreu

Apps

Tecnologies Emprades

iOS

Paraules Clau

projecte telemàtic
geolocalització

Observacions

Aquest projecte telemàtic va néixer a partir de les Jornades internacionals anuals d'iEARN Internacional durant juliol del 2014 a Puerto Madryn (Patagònia, Argentina). Aquestes Jornades es realitzen cada any a un país diferent i són un espai d'intercanvi d'experiències i coneixement entre els diferents docents tot relacionat amb les TIC-TAC i els projectes telemàtics. https://www.behance.net/gallery/29355821/iEARN-International-Conference-2014 Després d'aquesta primera edició vam constatar problemes de coordinació i temporalització en el lliurament de les activitats del projecte, ja que els diferents calendaris escolars dels països participants condicionava en gran mida el bon desenvolupament. Cal assenyalar que els centres participants de Catalunya van fer les aportacions correctament i animats per aquest èxit i les bones valoracions rebudes, aquest curs neix un nou projecte telemàtic anomenat "Geofestes" ofertat per iEARN-Pangea per les escoles de Catalunya (http://geofestes.iearn.cat). Autors: Toni Casserras i Joan Calvo

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari