Projecte Otto, el robot biped. DIY

gener de 2017 Escola El Turó
0 Comentaris Mobile Learning Awards 2017
Temporització
10< sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge cooperatiu
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Creació d'un robot DIY. Impressió 3D, muntatge i programació. Després de treballar durant dos cursos la impressió 3D, i amb la intenció de realitzar un projecte que combinés el disseny i la impressió 3D junt amb la robòtica, i tot això amb la "filosofia maker" (fer-ho un mateix) vam cercar diferents opcions. Vam descobrir la web http://otto.strikingly.com/, i amb l'assessorament dels seus creadors i d'una comunitat maker molt activa a Twitter (https://brico3d.blogspot.com/p/retobailezowi.html) vam decidir portar a terme aquest projecte. Destacar que la introducció de les plaques i sensors d'Arduino dona als alumnes una perspectiva molt clara de les infinites possibilitats de la programació i la robòtica.

Objectius

 • Treballar de forma cooperativa per assolir un objectiu comú. Presa de decisions conjuntes en relació a la modificació del disseny original, creació de pressupost, recerca a la web dels components necessaris, impressió 3d, muntatge i programació.
 • Seguir instruccions de forma pautada per tal d'assolir l'objectiu fixat, alhora que es resolen les diferents dificultats de forma creativa.
 • Presentar el projecte de forma verbal davant de l'equip directiu del centre per tal d'aconseguir finançament, coneixent i sabent transmetre tota la dimensió del projecte (aprenentatges, materials, components...).
 • Aplicar la programació amb finalitats concretes.
 • Conèixer diferents components electrònics relacionats amb la robòtica (arduino, servomotors, sensors...).

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Presentació del projecte als alumnes. Mostra d'un robot ja fet i dels seus components. Anàlisi de la dimensió del projecte i aspectes educatius que treballarem.
 2. Creació del pressupost. Cercar a Ebay els materials necessaris i cost mitjà d'aquests. Comprovar procedència, temps de lliurament...
 3. Preparació de la presentació oral del projecte a l'equip directiu per demanar finançament. Elaboració del guió i del material de suport. Escollir als representants que faran la presentació. Emissió via streaming de la reunió amb direcció, per tal de poder fer l'anàlisi posterior amb tot el grup.
 4. Re-disseny amb Tinkercad de les parts del robot que es poden modificar sense afectar a la seva mobilitat ni funcionalitats. Buscarem la creativitat i originalitat, tenint en compte els condicionants a l'hora d'imprimir.
 5. Un cop confirmada la disponibilitat de pressupost, calcular el nombre de robots que podrem fer. Comanda del material.
 6. Impressió de les diferents parts. Escollir colors disponibles. Anàlisi dels diferents problemes que trobarem a l'hora d'imprimir (warping, densitats...) i plantejar solucions. Reimpressió si fos necessari.
 7. Amb les diferents parts impreses, comencem amb el muntatge de la part electrònica. Servomotors, placa arduino, sensor proximitat, buzzer, connexions.
 8. Iniciació a la interfície d'Arduino. Descàrrega de llibreries i programes (Sketch) necessaris. Introducció del programari escollit: ball, evitar objectes,...
 9. Possible incorporació de mòdul bluetooth. Reconeixement i programació. Utilització amb l'aplicació Zowi.
 10. Presentació als alumnes dels cursos inferiors. Autovaluació

Autor

Nacho Gálvez

Nacho Gálvez

Escola El Turó

Tecnologies Emprades

TinkerCAD,Arduino

Paraules Clau

robòtica
programació
disseny3

Observacions

Els alumnes s'agrupen en funció del nombre de robots que poden construir (vindrà definit per pressupost de què disposem). Grups de 5 alumnes pot ser ideal. Les diferents activitats poden allargar-se vàries sessions en funció de la complexitat i requisits tècnics. La impressió de les diferents parts és lenta i implicarà una organització i implicació per part dels alumnes a l'hora de comprovar el desenvolupament i l'acabament de les peces, per tal d'enviar la següent des de la cua d'impressió i optimitzar el temps de la millor manera possible. Cada grup portarà un ritme diferent, i no sempre es trobaran en els mateix punt del procés. La col·laboració i cooperació amb els altres grups es valora de forma positiva. Es poden realitzar diferents processos alhora: re-disseny de les diferents parts, calibratge dels servomotors, navegació per diferents recursos digitals per tal de preparar les etapes següents...

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari