PROJECTE DEL POBLE, HOSTALETS DE BALENYÀ

febrer de 2019 Escola Joan XXIII
0 Comentaris Experiència participant MLA 2019
Temporització
Sense definir
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
Resolució d'exercicis i problemes
Aprenentatge cooperatiu
Classe inversa
Aprenentatge basat en el joc
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Aquest és un projecte que té per finalitat conèixer el poble en el que vivim a través de quatre temes: una mica d'història, situació geogràfica, els sectors econòmics i indrets d'interès. A través d'una pàgina web els alumnes hauran de superar cinc missions per poder convertir-se en agents turístics del seu poble i poder fer una exposició del projecte a la fira d'entitats que es fa anualment al poble.

Objectius

 • Conèixer una mica d'història dels nostres avantpassats del poble, des de la prehistòria a l'època actual.
 • Conèixer i construir una brúixola per saber situar el nostre poble en els 4 punts cardinals.
 • Conèixer els sectors econòmics del nostre poble.
 • Informar a través d'un noticiari, diferents indrets d'interès del nostre poble.
 • Utilitzar diverses eines TAC com google classroom, documents de google, quizziz, edpuzzle, Monster Quiz...

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. 1. VÍDEO PRESENTACIÓ Es visualitza un vídeo a l'aula amb la intenció de provocar motivació en els alumnes per aconseguir convertir-se en Agents Turístics del seu poble. Ho aconseguiran si demostren la capacitat per superar 5 missions que se'ls encomanaran.
 2. 2. PRESENTACIÓ DE LA PÀGINA WEB Es presenta als alumnes la pàgina web on hi ha les normes del joc i les missions que hauran de superar.
 3. 3. MISSIÓ 1 En aquesta primera missió els alumnes han de conèixer una mica d'història del poble sobre els orígens de l'època prehistòrica. Els alumnes buscaran informació en el llibre "Camí Ral" sobre els primers humans que van haver al voltant de la muntanya del Puigsagordi. Després visualitzaran un video sobre la prehistòria i després hauran de completar una activitat sobre els dòlmens amb edpuzzle. La missió finalitza amb un dibuix conjunt amb tots els membres de l'equip sobre una representació d'un poblat prehistòric que hi va haver als Hostalets de Balenyà.
 4. 4. MISSIÓ 2 En aquesta segona missió cada equip haurà de conèixer la situació geogràfica del seu poble. Primer de tot hauran d'identificar d'entre uns quants mapes comarcals el de la seva comarca d'Osona. Aquests mapes estaran penjats per l'aula i els passadissos. Quan l'hagin identificat hauran de buscar el seu poble i pintar-lo. A continuació visualitzaran un vídeo sobre els 4 punts cardinals i un altre sobre la brúixola. La missió finalitzarà amb l'elaboració d'una brúixola pròpia amb la que hauran de resoldre unes activitats en el google classroom.
 5. 5. MISSIÓ 3 En aquesta tercera missió cada equip haurà de conèixer els sectors econòmics del seu poble. Per començar a familiaritzar-se amb aquest nou concepte es demanarà als alumnes que omplin un formulari de google escrivint quina és la feina que els agradaria fer quan siguin grans. Un cop obtinguts els resultats, cada equip elaborarà un gràfic amb els treballs que han sortit a l'aula. Després els alumnes hauran de visualitzar uns vídeos on s'explica què és el sector primari, secundari i terciari i resoldre unes activitats a google classroom. Un dia sortiran al polígon del poble per demanar a les diferents empreses com es diuen i a què es dediquen. Els nens hauran d'omplir una fitxa on classificaran les empreses segons el sector en el que treballen. A l'aula es farà un quizziz per repassar els secors. La missió finalitzarà amb un Monster Quizz on els nens crearan preguntes tant amb respostes de verdader i fals com de resposta múltiple sobre la missió 1, 2 i 3. Aquest joc es farà amb la PDI i amb les tablets.
 6. 6. MISSIÓ 4 En aquesta quarta missió els alumnes es convertiran en reporters i hauran de donar a conèixer cinc indrets d'interès del seu poble com són l'ajuntament, el Santuari de la Mare de Déu de l'Ajuda, les fonts i safareig de Vall-Llossera , l'església de Sant Fruitós i la plaça Josep Espona. A cada equip li tocarà un lloc d'interès i hauran de buscar informació al llibre del "Camí Ral" i a internet. També hauran de buscar imatges per publicar-les amb la notícia. La missió finalitzarà amb la gravació de la notícia.
 7. 7. MISSIÓ 5 En aquesta cinquena i última missió els alumnes hauran de preparar l'exposició per la fira d'entitats del poble. Una de les activitats que hauran de fer és preparar un Quizziz perquè puguin jugar les diferents persones que passin per la nostra parada. Hauran de crear un Quizziz per veure si la gent coneix el seu poble amb un seguit de preguntes amb respostes de verdader i fals o de resposta múltiple. Per això s'utilitzaran chromebooks i tablets. També prepararan les notícies que es van gravar dels cinc indrets d'interès per mostrar-les a la gent mitjançant els chromebooks. També prepararan diferents activitats que han anat fent durant el projecte com és la brúixola, mapes conceptuals, dibuixos...

Observacions

La temporització no està definida perquè el projecte avança segons el ritme de cada equip. No s'ha fixat un temps en concret.

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari