Programació Creativa –Videojocs-

gener de 2017 Institut Jaume Huguet
1 Comentari Mobile Learning Awards 2017
Matèria
Tecnologia
Temporització
10< sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge basat en el joc
2 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

En un futur pròxim tothom necessitarà disposar de coneixements en programació per a poder desenvolupar-se en la societat. Cal aconseguir que els alumnes treballin l'aprenentatge de la programació, la resolució de problemes, la creativitat i el pensament estructurat. Programar videojocs senzills obliga a pensar com resoldre diferents problemes (lògica, lleis físiques, etc.). Amb plataformes com Gamesonomy, entre d'altres, els alumnes poden introduir-se en la programació d'una manera senzilla, sense necessitat de coneixements en programació, de forma divertida i dissenyant jocs des del primer moment. L'alumne/a passa de consumidor a creador, on el videojoc es converteix en una eina potencial per l'ensenyament i per preparar l'alumne en un futur on interactuarà amb ginys programables.

Objectius

  • Resoldre problemes aprenent a programar. Programar videojocs obliga a pensar com resoldre tot tipus de problemes (com moure personatges, com seguir una seqüència lògica, com aplicar lleis físiques, etc).
  • Variar la percepció de l’alumnat sobre el videojoc, que passa a convertir-se en una eina potencial per l’educació. L’alumne passa de consumidor digital a creador digital.
  • Treballar la creativitat dels alumnes. Un videojoc explica una història més o menys complexa amb un personatge principal que persegueix un objectiu clarament definit (triomfar), seguint una estructura dramàtica. Treballar la creativitat implica desenvolupar la intel·ligència.
  • Utilitzar eines o plataformes que permetin dissenyar jocs des del moment zero, sense coneixements previs en programació, avançant per projectes amb dificultat progressiva.
  • Conèixer els orígens dels videojocs, valorant-los com a producte cultural o de canvi social i com a professió de futur.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Part teòrica: -La base històrica dels videojocs i la seva evolució en el temps. - Las parts fonamentals dels videojocs i els diferents tipus de gèneres. - El videojocs com a forma d’art, com element de canvi social o com a professió de futur. - Efectes psicològics i físics dels videojocs (positius i negatius). La unitat es divideix en 5 parts, al finalitzar cada part els alumnes han de competir amb un Kahoot (eina per gamificar un qüestionari d’avaluació elaborat pel professor) , encertant el major nombre de respostes. Temporització. 5 Hores.
  2. Crear el primer videojoc amb Gamesonomy. Gamesonomy és una eina bàsica de disseny i creació de videojocs. Sense coneixements de programació podem dissenyar videojocs creats per escenes (rooms) amb actors que segueixen unes regles (events + actions). El primer videojoc correspon al joc d’exemple de la pròpia plataforma, on cal crear un shooter (joc d’acció) amb una nau que es mou per l’escenari disparant contra enemics que desapareixen quan bé la nau o bé un projectil impacta sobre ells. L’alumnat realitza l’activitat de forma guiada amb els tutorials progressius creats i guiats pel professor. En aquesta activitat l’alumne/a crea l’escenari, els actors principals i secundaris, programa les accions i esdeveniments (moviments, destrucció d’enemics, comptadors, el Game Over, els efectes de so, etc.), treballant les estructures bàsiques de programació mitjançant un llenguatge de programació gràfic per mitjà d’esquemes lògics. Temporització. 2 Hores.
  3. Crear un joc de plataformes amb Gamesonomy. En el segon videojoc, el personatge principal “el capgròs” ha de superar una sèrie de pantalles o nivells (rooms), agafant totes les monedes i sense caure al buit. Activitat amb major dificultat que l’anterior on cal generar diferents nivells o escenaris i s’afegeixen més elements (la gravetat, música de fons, pantalla d’inici i final del joc, etc.). Llenguatge de programació per mitjà d’esquemes lògics. Activitat guiada amb els tutorials creats i guiats pel professor i els materials proporcionats pel professor. Temporització. 3 Hores.
  4. Crear un joc d´acció amb Gamesonomy. Meteorits El teu planeta està amenaçat per uns meteorits, amb la teva nau cal que destrueixis un nombre mínim de pedres de l’espai. Recorda que la teva nau només pot resistir un nombre mínim d’impactes i en cas de superar-los, perdràs la partida i el teu planeta serà destruït. També cal que vigilis de no destruir les naus alienígenes amigues o també perdràs la partida. Activitat amb major dificultat que l’anterior. Activitat guiada amb els tutorials creats i guiats pel professor i els materials proporcionats pel professor. Temporització. 3 Hores.
  5. Crear el teu propi joc amb Gamesonomy. Joc creat per l’alumne/a. Amb els coneixements adquirits, l’alumne/a cal que sigui capaç de generar el seu propi videojoc senzill (de plataformes, d’acció, de lògica, etc.) de manera autònoma, creant els personatges, l’argument, establint les accions i els esdeveniments del joc obtenint un videojoc complet, jugable i sense errors. Temporització. 3 Hores.

Autor

ADRIÀ DELGADO

ADRIÀ DELGADO

Institut Jaume Huguet

Tecnologies Emprades

Android,AppInventor

Paraules Clau

programar
videojocs
dissenyar
creador digital
gamesonomy
kahooot
creativitat
gamificació
autonomia

Observacions

Aquesta experiència, forma part de l’optativa de Tecnologia de tercer ESO impartida a l´Institut Jaume Huguet de Valls (Tarragona) amb el nom “Programació Creativa”. Optativa amb una durada de 35 hores on els alumnes, a banda de treballar amb Gamesonomy, treballen la programació de videojocs amb les plataformes “Game Maker 8.1” i App Inventor. Game Maker és un programa específic per crear videojocs de forma senzilla, sense necessitat de coneixements previs de programació. Disposa d´una versió gratuïta prou completa que permet un aprenentatge ràpid gràcies a una interfície de programa senzilla. La programació es realitza establint uns esdeveniments que porten a unes accions en cada objecte del joc (personatges). El programa permet uns resultats força complets (per sobre d’altres programes com Scratch). App Inventor és un entorn que permet desenvolupar aplicacions per mòbils amb sistema Android. Disposa d’un conjunt d´enes bàsiques visuals que poden programar-se enllaçant blocs, com un trencaclosques. Tipus de Programacions: Gamesonomy programa mitjançant esquemes lògics (grafos). Game Maker programa definint esdeveniments i accions (causa i efecte). App Inventor programa enllaçant blocs (trencaclosques).

Comentaris

ADRIÀ DELGADO
ADRIÀ DELGADO
Va comentar el 07-02-2017
0 | Et sembla útil el comentari?
0
OK

OK


per escriure el teu comentari