On està Darwin?

juny de 2018 Escola Charles Darwin
0 Comentaris Experiència participant MLA 2019
Temporització
6-10 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge basat en problemes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Visita virtual de l'escola en 360º amb elaboracions dels alumnes amagades pels diferents espais. https://roundme.com/tour/265891/view/878303/

Objectius

 • 1.- Situar-se en l’espai, orientar-s’hi i desplaçar-s’hi en l'entorn virtual.
 • 2.- Participar en la vida col·lectiva de la classe, l’escola i la localitat, posant en pràctica habilitats socials que afavoreixen les relacions interpersonals.
 • 3.- Percebre que a través de participar artísticament i de l’interès vers els fets artístics s’arriba a satisfer i emocionar amb l’experiència estètica.
 • 4.- Apreciar els objectes i imatges produïts per un mateix o per altres i valorar el progressiu coneixement que promouen.
 • 5.- Potenciar la seva comunicació amb altres companys i companyes del seu entorn i de fora del seu entorn pròxim.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. 1.- Què sabem del Charles Darwin i què en volem saber? Distribució de què investiga cada grup.
 2. Sessió 2: Cerca d'informació i decissió de quin format tindrà cada presentació.
 3. Sessió 3: Elaboració de la presentació en el format escollit: vídeo, foto, audio, diapositives, mural...
 4. Sessió 4: Finalització de les propostes i penjar-les a la presentació virtual.
 5. Sessió 4: Finalització de les propostes i penjar-les a la presentació virtual.
 6. Sessió 5: Visualització de la visita virtual i difussió al web de l'escola.
 7. Sessió 6: Visualització de la visita virtual i difussió al web de l'escola.

Observacions

https://roundme.com/tour/265891/view/878303/

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari