Observant com és el món petit i compartint l'experiència de treball.

octubre de 2016 Institut de Sant Pol de Mar
0 Comentaris
Temporització
1-2 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge cooperatiu
Estudi de casos
Aprenentatge cooperatiu
Classe inversa
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Quan fem recerca, cerquem respostes i per això cal tenir una capacitat d’observació enorme. Però sovint, no en tenim prou amb els nostres ulls per observar i ens cal utilitzar eines que ens ajudin. Si ens centrem en l’estudi del món petit, de com són les coses més enllà dels detalls que poden detectar els nostres ulls a simple vista, ens cal emprar una lupa o microscopi i aquest treball sovint esdevé individual i subjectiu. L'experiència que es proposa permet aconseguir compartir aquesta observació a temps real amb els dispositius mòbils o ordinadors amb wifi de tots els companys de la recerca, i poder-ne capturar-ne imatges, calcular-ne angles i mesurar-ne dimensions en temps real. Ara tan sols ens falta disposar d’un microscopi wi-fi i descarregar-nos l’app per poder treballar observacions microscòpiques en equips nombrosos. Què tens ganes d'observar tu?

Objectius

  • Desenvolupar la capacitat d'observació i l'abstracció de models.
  • Aplicar el mètode científic per resoldre la qüestió i comprobar la deducció.
  • Participar activament i de manera col·laborativa en el procés d'ensenyament-aprenentatge.
  • Gestionar la informació per transformar-la en coneixement i comunicar-la.
  • Utilitzar correctament el microscopi i el dispositiu mòbil (com a eina de recerca educativa) per assolir l'objectiu plantejat.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. INICIACIÓ A L'OBSERVACIÓ DEL MÓN PETIT 1a sessió. Introducció de l’observació de l'entorn a ull nu. Primer dibuix d'un objecte triat per l'alumnat. Segon dibuix d'un objecte ampliat a ull nu. Presentació del microscopi wifi. Deducció de com serà un detall microscòpic de la mostra triada (treballar deducció vs invenció). Tercer dibuix de l'objecte deduïnt-ne com serà observat al microscopi. 2a sessió. Observació amb microscopi dels detalls petits de forma pública. Descripció de la mostra per part de l'alumne que l'ha triada i participació dels altres capturant-ne imatges i compartint-ne observacions amb els seus dispositius mòbils mitjançant l'app mic-fi o URL. 3a sessió- Posada en comú i avaluació.
  2. IDENTIFICACIÓ MICROORGANISMES LABORATORI. Observació de plancton per identificar-ne. Gènere i espècie.
  3. PRESA DE DADES DE MOSTRES NATURALS SENSE MALMETRE-LES Observació de camp amb pressa de mostres fotogràfiques o vídeo per a després a l'aula poder estudiar-les, permetent així respectar la natura i no malmetent-la.

Autor

Albert Arcas

Albert Arcas

Institut de Sant Pol de Mar

Tecnologies Emprades

Android,iOS

Paraules Clau

microscopi
wifi
Ús del mòbil a l´aula
mètode científic
aprenentatge actiu
comunicació

Observacions

Al centre s'ha utilitzat el microscopi wifi marca Mic-Fi però ens ha arribat que el CESIRE disposa d'aquests dispositius en préstec. És una eina molt útil i interessant per compartir experiències d'ensenyament-aprenentatge, alhora que s'aprèn a utilitzar el dispositiu mòbil per a la investigació. Dimensió. Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana. Competència bàsica. Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals. Continguts clau. CC15. Fases d'una investigació. Disseny d'un procediment experimental. Continguts concrets. Plantejament de preguntes sobre les característiques de fenòmens o éssers vius i valoració del seu interès per ser investigades. Selecció i recollida de mostres del medi natural. Cerca de dades en diferents fonts i anàlisi crítica de la informació trobada.

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari