Observació, experimentació i orientació amb Bee-bot.

gener de 2017
0 Comentaris
Temporització
3-5 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge basat en el joc
Aprenentatge cooperatiu
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

La proposta s'adreça als i les alumnes d'educació infantil. A través de jocs i activitats amb beebot, aprendran a programar dispositius seguint diferents seqüències d'instruccions i algoritmes.

Objectius

  • Observar i experimentar com reacciona un robot a les ordres donades. Tenir curiositat i interès per interpretar i comprendre les relacions de causa-efecte que s'estableixen.
  • Iniciar-se en el procés d'aprenentatge de les habilitats matemàtiques bàsiques a través de la robòtica educativa.
  • Pensar i qüestionar-se coses desenvolupant el coneixement d'una manera cada vegada més estructurada.
  • Aprendre i gaudir de l' aprenentatge a través d'experiències cooperatives.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. La primera activitat ens permet identificar les diferents ordres que pot obeir el Bee-bot. Es mostren fitxes amb diferents fletxes de direcció, que indiquen cap a on es mou el robot. Els alumnes drets pel gimnàs o aula s'han de moure cap a la direcció es mostra a la fitxa (endavant, endarrera, gira cap els costats). També se'ls hi mostra la fitxa d'inici i la d'esborrar ordres.
  2. Un cop descoberta la mecànica, els alumnes experimenten lliurement amb el Bee-bot. Li van donant diferents ordres i han de relacionar l'ordre donada amb el moviment.
  3. Un cop l'alumnat ha descobert que el Bee-bot reacciona a les ordres donades, és el moment de seguir una seqüència determinada. Per a això el mestre/a va mostrant diferents fitxes de direcció i els/les alumnes han d'introduir l'ordre al robot. En un primer moment els alumnes se situen sempre darrere del Bee-bot, d'aquesta manera tenen una percepció més fàcil de les indicacions. A mesura que van progressant, l'activitat incrementa la dificultat situant a cada alumne en un lloc concret. Per aconseguir-ho posem el tapís quadrícula damunt d'una taula i posem 1 o 2 alumnes a cada costat de la taula. D'aquesta forma cada alumne queda orientat d'una manera diferent i la percepció de l'espai varia. Aquest és un bon moment per introduir els dos costat i conceptes de dreta/esquerra.
  4. La següent activitat consisteix a dividir els alumnes en dos grups. Un grup practica amb el tapís i Bee-bot seguint una ruta donada. Ex: anar de la fitxa blava a la vermella. Se'ls hi permet introduir una ordre i executar cada vegada. D'aquí es pot progressar a introduir de manera seguida diferents ordres d'una mateixa direcció, i finalment acabar amb introduir totes les ordres de cop (això cal adaptar-ho al nivell de progressió individual de l'alumnat. Mentrestant, l'altre grup treballa les direccions i l'orientació seguint una ruta que marcarà les fitxes de direcció. Per a fer-ho es col·loquen diferents cèrcols per terra (formant una quadrícula de 4x4). Un alumne agafa les fitxes i les va passant d'una en una. Mentre fa això, l'altre alumne, situat dintre del cèrcol s'ha d'anar movent per dintre segons sigui. Es pot fer l'activitat més complexa, situant a 4 alumnes (un a cada cantonada de la quadrícula).
  5. La següent activitat introdueix el programari de Bee-bot en línia (fent servir seqüències creades amb Scratch). Mentre un grup experimenta els diferents nivells de progressió (els alumnes amb menor control del ratolí ho poden fer a la PDI), l'altre fa activitats de menja cocos amb el Bee-bot físic. Es tracta de menjar tots els quadradets escampats per la quadrícula amb el menor nombre d'ordres. Per a comprovar-ho els alumnes dibuixen cada ordre executada en un full a banda i després compten el nombre de fletxes totals. Aquesta activitat els hi suposa un repte, ja que prèviament han de discutir en grup quina és la millor opció.
  6. A l'últim nivell de progressió se'ls hi demana una activitat de seriació. S'escampen peces de diferents colors i/o mides pel tapís. Se'ls hi proposa que facin una sèrie (que ells mateixos poden decidir: blau, vermell, blau vermell,... gran, petit, gran, petit, ....). Abans d'executar l'ordre han d'agafar les fitxes de direcció i ordenar-les segons sigui l'ordre que vagin a introduir al Bee-bot. Un cop decidit l'algoritme de desplaçament introdueixen l'ordre al Bee-bot i observen el comportament. Si l'ordre és correcta, avancen al següent pas, si no cal tornar a repetir-la identificant els errors comesos.

Autor

Josep Forcadell i Roman

Josep Forcadell i Roman

Escola Port rodó - ZER Mestral

Tecnologies Emprades

Scratch,Bee-Bot

Paraules Clau

Bee
Beebot
Robòtica
EDUCACIÓ INFANTIL
TAC

Observacions

No disponible...


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari