Ninja Mates

novembre de 2015 Escola Jacint Verdaguer
0 Comentaris
Matèria
Matemàtiques
Temporització
6-10 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Gaudir amb les matemàtiques. Practicar les operacions bàsiques a partir del joc, amb unes activitats amb dificultat ascendent.

Objectius

  • Desenvolupar i agilitzar el càlcul mental
  • Utilitzar l'algoritme de la suma. Utilitzar l'algoritme de la resta. Utilitzar la multiplicació. Utilitzar la divissió
  • Desenvolupar l'agilitat mental en descomposar nombres
  • Elaborar estratègies de càlcul mental
  • Estimar els resultats quan les quantitats són altes

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Explicació per part de la mestra de com funciona l'activitat. Amb una pantalla de mostra realitzada per l'alumna i acompanyada de les explicacions pertinents. (De moment treballarem la suma i la resta ja que és una alumne que tot i estar a tercer te un nivell de 1r i encara no domina la numeració fins el 20.
  2. Inici de les sumes per part de l'alumna. (com que té dificultats motrius i li costa posar les quantitats amb les seves mans la mestra ho farà amb les seves i deixarà que l'alumna conti)
  3. Inici de l'activitat de les restes, amb ajuda si cal de la mestra i/o de referents visuals. També amb suport manipulatiu, te una tira amb els nombres i si ha se sumar conta cap a la dreta tenint com a punt de partida el primer sumand i es desplaça la qüantitat del segon fins a arribar a el resultat. De la mateixa manera quan és una resta però en el sentit contrari.

Autor

Carolina Bola

Carolina Bola

Escola Jacint Verdaguer

Tecnologies Emprades

iOS

Paraules Clau

Matemàtiques
Càlcul

Observacions

És una aplicació bastant engrescadora pels alumnes i et dona la possibilitat de treballar de manera molt lúdica. Els nens treballen i aprenen sense adonar-se. És un joc on la frustració no sol aparèixer, encara que els nens s'equivoquin o se'ls acabi el temps ho volen tornar a intentar.

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari