Natusfera Biodiversity Congress

març de 2017 Departament d'Ensenyament
1 Comentari Mobile Learning Awards 2018
Temporització
10< sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge cooperatiu
5 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Projecte d'àmbit cientificotecnològic adreçat als alumnes de 1r d'ESO de l'INS Salas i Xandri. En aquesta proposta es presenta i fa ús de Natusfera, una plataforma virtual per registrar i compartir dades naturalistes. Els alumnes aprendran a identificar espècies de la Serra de Galliners a partir de cooperar amb la comunitat de la plataforma, utilitzant l'aplicació pel mòbil. El producte final del projecte és presentar un estudi científic, en format pòster, al congrés organitzat pels propis alumnes, obert al poble i a les famílies.

Objectius

 • Reconèixer la biodiversitat en diferents hàbitats de l'entorn proper al centre.
 • Registrar i compartir observacions de la natura mitjançant la plataforma virtual Natusfera.
 • Utilitzar el mètode científic per fer un estudi.
 • Organitzar un congrés científic i participar com a ponents presentant un pòster.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Es presenta la Site del projecte. Es comença plantejant el repte, els objectius i competències a treballar.
 2. Els alumnes es fan una còpia dels document individual i de grup. Es distribueixen en grups heterogenis de 5 i s'assignen entre ells els rols per treballar de manera cooperativa.
 3. Es presenta la plataforma Natusfera i s'hi registren. Es concreta una àrea d'estudi que es distribueix per cada grup.
 4. Es va a l'àrea d'estudi i cada grup fent ús de l'app del mòbil fa fotografies de les espècies, les pugen a la plataforma virtual.
 5. Mentre la comunitat de la plataforma valida les dades, els alumnes fan tallers i recerca per poder contribuir a definir les espècies i entendre més conceptes importants. Finalment un cop han estat validades les identificacions i s'ha obtingut el grau d'investigació, cada grup comparteix les dades en un full de càlcul.
 6. Cada grup concreta el seu estudi amb l'acompanyament del professorat que ha de resumir en un pòster científic.
 7. Per comitès s'organitza el congrés (grups d'experts: presentadors, difusió, creadors d'acreditacions, càtering...).
 8. El dia del congrés es presenten els pòsters. Uns membres del grup faran la presentació mentre els altres miren la feina dels companys i comparteixen dubtes o propostes, després s'intercanvien. Es coavaluen els pòsters amb una rúbrica.
 9. Al tornar a l'aula els alumnes avaluen com han treballat en equip. També a partir d'una rúbrica i avaluen el projecte.
 10. El professorat corregirà els documents i avaluarà els pósters. Finalment entregarà un informe individual amb la nota global del projecte i la de cada part amb comentaris personalitzats.

Observacions

El fet de treballar de manera real amb experts naturalistes que ajuden als alumnes a identificar les seves espècies fa que aquest se sentin partíceps en el món de la Ciència i s'emocionin. A més, les dades que generen com a usuaris (validades per experts dins la comunitat) passen a formar part de bases de dades en plataformes globals contribuint així en l'estudi de la biodiversitat. Un cop acabat el projecte, els alumnes poden seguir fent ús de l'aplicació i plataforma aportant dades del seu entorn natural a la comunitat científica.

Referències


5 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Ramon Pavia
Ramon Pavia
Va comentar el 20-02-2018
1 | Et sembla útil el comentari?
0
Ciència ciutadana al poder

No és que sigui precisament popular, però el treball de la ciència ciutadana a les aules és una manera més que efectiva per implicar els estudiants.


per escriure el teu comentari