Montatge Equip Informàtic

gener de 2016 Ilerna
0 Comentaris
Temporització
3-5 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge cooperatiu
Estudi de casos
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

En base a diferents recursos audiovisuals aprendre els diferents passos a seguir alhora de montar un equip informàtic.

Objectius

 • Aprenentatge entre iguales
 • Utilització de nous recursos TIC
 • Avaluació entre iguals
 • Recerca crítica de recursos audiovisuals
 • Utilitzem la metodologia classe invertida

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Primera fase. Es crea i dona accés a l'aula de Edpuzzle perque els alumnes puguin visionar els deferents recursos audiovisuals i contestar les preguntes associades als vídeos.
 2. Primera fase. S'afegeix un project based learning dins de l'aula. L'objectiu es que cada alumne busqui un recurs audiovisual no utilitzat i incorpori 10 preguntes tipus test , amb tres possibles respostes.
 3. Segona fase. Es crea una nova aula amb els diferents projectes presentats pels alumnes en l'activitat anterior.
 4. Segona fase. Els alumnes han de visualitzar els diferente videos i valorar-los utilitzant una rúbrica creada per aquesta finalitat.
 5. Tercera fase. S'organitzen grups de tres alumnes amb l'objectiu que crein un kahoot de 10 preguntes relacionades amb els conceptes adquirits en la segona fase.
 6. Tercera fase. Es passen els Kahoots al grup classe. Els alumnes avaluen els kahoots dels seus companys.

Autor

Ramon Riera

Ramon Riera

Ilerna

Tecnologies Emprades

Android,iOS,Chrome

Paraules Clau

cicles formatius grau mig informatica
montatge equips inform
Avaluació entre iguals

Observacions

Primera sessió. Explicació de la dinámica de funcionamient d'aquest projecte. Conectar-se a les aulas segons codi. Es deixarà una setmana per concloure aquesta primera fase. Segona sessió. Avaluació dels diferents videos aportats pels alumnes. Tercera sessió. Organització dels grups de treball i creació dels diferents kahoots. Quarta sessió. Projecció dels diferents kahoots i avaluació dels mateixos entre els companys del grup classe.

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari