Edu_Hack

Propostes educatives

Proposta creada per participants de l'equip numero 1 durant la sessió Edu_Hack 2016

Minecraftegem un edifici singular


0 Comentaris
Àrees / Matèries
Diverses matèries
Metodologia(s)
Treball per projectes
Aprenentatge basat en jocs

Descripció general

Utilització de les aplicacions Minecraft o Minetest per a la recreació d'un edifici singular de l'entorn proper de l'Escola.

Objectius d'aprenentatge

  • Calcular àrees, perímetres i volums.
  • Recollir informació i cercar estratègies de recerca.
  • Utilitzar diferents canals de comunicació i tipologia de text.
  • Crear una producció artística en forma de recreació.

Seqüenciació

  1. El mestre proposa als alumnes recrear un edifici singular del seu entorn amb el famós joc Minecraft (o Minetest). Els alumnes s'agrupen per interès de l'edifici que han escollit i es distribueixen els rols (matemàtics, investigadors, constructors, blogger).
  2. Els alumnes agrupats comencen a fer una recerca d'informació, tan arquitectònic com cultural) sobre l'edifici a recrear: recerca de plànols, fotografies, testimonis...
  3. Els alumnes es familiaritzen amb l'eina. El mestre proposa activitats dirigides per crear diferents estructures senzilles.
  4. Els alumnes comencen el disseny i la construcció de l'edifici triat. Com que estan treballant el grup, els alumnes hauran de cooperar per implementar les dades que han recollit amb la recerca d'informació dins el joc.
  5. Els alumnes creen un suport audiovisual en forma de "gameplay" per presentar el projecte als companys.
  6. Els alumnes comparteixen el resultat a la xarxa.

Innovació

La nostra proposta utilitza un joc tan familiar pels alumnes com és el Minecraft o Minetest com a eina educativa a l'aula. Ens servirà també per treballar per projectes de forma multidisciplinar (àrees/matèries).

Avaluació

Coavaluació a partir d'una rúbrica per avaluar el treball de grup. Avaluació per part el mestre: - Exactitud en les mesures entre l'edifici real i el joc. - Qualitat de l'exposició final, tan de l'expressió oral com el producte audiovisual. - Implementació de les dades recollides en la recerca d'informació en la construcció.

Gestió de l'alula

Treball en equip distribuïts en diferents rols.

Participants

Enric Brescó

Enric Brescó

Universitat de Lleida
Carles Ceacero

Carles Ceacero

Escola Pereanton
Ferran Mas

Ferran Mas

INS Jaume Huguet(Valls)
Carles Muñoz Llurba

Carles Muñoz Llurba

UPC - Estudiant
Jofre Tremps

Jofre Tremps

Espl@i Virtu@l

Competències

- Matemàtica (geometria i espai)
- Comunicativa
- Cultural
- Autonomia
- Treball en grup

Tecnologia & Recursos

- Minecraft
- Minetest
- Institut Cartogràfic de Catalunya

Observacions / extres

Com és un projecte que integra diferents àrees, es pot plantejar la possibilitat de que hi hagi més d'un mestre responsable i repartir-se la feina entre les diferent àrees. L'escola ha de decidir si treballar amb el Minecraft (de pagament) o Minetest (gratuït). S'han de valorar pros i contres. Les versions ens ofereixen possibilitat de treballar amb PCs, tablets i smartphones. És un projecte que es podria compartir amb altres escoles i instituts a nivell local o fins i tot internacional. Cal ser conscient de la limitació del temps i gestionar-ho bé, ja que pot ser un projecte que s'eternitzi. El mestre ha de tenir coneixements de l'eina. Podem trobar variants de l'activitat. Fent recreacions històriques de civilitzacions, un poblat, edificis històrics, activitats industrials... Tant a nivell local com mundial.

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari