Math Arcade Games

desembre de 2018 Institut Les Marines
0 Comentaris
Matèria
Matemàtiques
Temporització
1-2 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge basat en el joc
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Eines de planificació i organització del treball Math Arcade Games. 1. Penseu quin paper poden tenir les eines presentades a la vostra aula i feu un petit pla de treball indicant en quines tasques les inclourieu. Indiqueu: • En quin nivell fareu el pla de treball: 1r d’ESO • Com introduireu les eines i amb quina finalitat:Un cop realitzada per part del professor una breu explicació sobre els nombres enters (nombres positius i nombres negatius), se’ls hi ensenyaria a comfer operacions combinades amb nombres enters (un parell o tres exemples fets a classe entre tot l’alumnat). Un cop l’alumnat té una lleugera idea de com fer operacions combinades amb enters, la seva manera de practicar nombres enters serà mitjançant l’applicació Math Arcade, enlloc de fer-ho aml la llibreta, paper i boli (molt més engrescador amb l’ordinador). • Com aquestes eines us permetran atendre la diversitat: cada alumne treballa fa exercicis d’0peracions amb enters adaptats als seus coneixements (uns de más fàcil i altres de més difícil). A més, tindran també penjat un link amb activitats de Jclic de reforç i ampliació (matematiquesdivertides.blogspot.com) • Quins recursos necessiteu: 1 portàtil per a cada alumne o un mòbil android . Adobe flash player per poder realitzar les activitats del Math Arcade. • Feu una petita rúbrica indicant com valorareu l'ús de les eines. Dimensions Insuficient (1 punt) Mínim (2 punts) Notable (3 punts) Excel•lent (4 punts) Resolució de problemes No és capaç d’extreure les dades del problema Extreu les dades però no pot fer un plantejament del problema adient Extreu les dades, planteja bé el problema però no resol bé els càlculs proposats Extreu les dades del problema, el planteja bé i el resol bé numèricament 2. Feu proves amb algunes de les eines proposades i envieu una mostra del que heu fet adjunta a la tasca. M’ha encantat fer aquesta experiència amb els alumnes. Realment, per ells és un joc, però mentre estant jugant, i sovint amb joc col•laboratiu i amb molta competititivitat entre ells, estan treballant l’aritmètica. Gran eina per a motivar a tot l’alumnat.

Objectius

  • Millora el càlcul mental
  • Ús dels nombres enters

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Un cop realitzada per part del professor una breu explicació sobre els nombres enters (nombres positius i nombres negatius), se’ls hi ensenyaria a comfer operacions combinades amb nombres enters (un parell o tres exemples fets a classe entre tot l’alumnat). Un cop l’alumnat té una lleugera idea de com fer operacions combinades amb enters, la seva manera de practicar nombres enters serà mitjançant l’applicació Math Arcade, enlloc de fer-ho aml la llibreta, paper i boli (molt més engrescador amb l’ordinador).
  2. cada alumne treballa fa exercicis d’0peracions amb enters adaptats als seus coneixements (uns de más fàcil i altres de més difícil). A més, tindran també penjat un link amb activitats de Jclic de reforç i ampliació (matematiquesdivertides.blogspot.com)

Observacions

No disponible...


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari