Matemàtica esportiva

gener de 2016 Institut Jaume Vicens Vives
0 Comentaris
Temporització
3-5 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

La intenció d’aquesta experiència es aconseguir l’aprenentatge basat en projectes (ABP) estudiar i treballar diferents aspectes matemàtics i físics que podem calcular a una activitat esportiva. Els alumnes s’hauran d’agrupar en grups i treballar en equip. Els diferents grups que hi hagi a la classe (o als diferents nivells) també hauran de col•laborar passant-se resultats i fent un anàlisi global. Un cop s'acabi el projecte es farà una presentació pública davant de tota la classe.

Objectius

 • Treballar amb el mètode de l'aprenentatge basat en projectes (ABP)
 • Comprendre diferents conceptes matemàtics i físics durant la pràctica esportiva.
 • Treball en equip.
 • Exposició oral. Habilitat comunicativa i de presentació en públic.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Amb l’App Strava, els alumnes fan un mínim de 10 voltes a un circuit preestablert. Es preferible que aquestes voltes es facin corrents o bé en bicicleta. Es poden fer relleus però sempre amb el mateix dispositiu. A la vegada, un integrant del grup també es dedicarà a calcular el temps per volta amb un cronòmetre i a anotar-los. Aquest circuit es interessant que no sigui massa llarg (1-2 Km depenent de si es fa a corrents o amb bicicleta) i si pot ser que contingui algun desnivell.
 2. Amb l’eina de Goolge Maps es dibuixa el recorregut que s’ha fet i es calculen les diferents distàncies. Es comprova que són iguals (o molt similars) a les dades obtingudes amb el GPS. Aprofitant l’eina de mapes es treballa amb les diferents escales cartogràfiques utilitzades.
 3. Anàlisi de les dades que han proporcionat el GPS a les diferents voltes que s’han donat. 1.-Càlcul de la velocitat mitjana per volta mitjançant les dades del cronòmetre i de Google Maps. Comparació amb les dades del GPS i interpretació. 2.- Agafant el tram del pendent (dades de metres ascendits amb el GPS) càlcul del pendent en aquest tram (trigonometria). 3.- Determinació del tram on s’ha anat més ràpid i on s’ha anat més lent amb les dades de Strava. 4.- Determinació de l’acceleració (o frenada) a les pendents. Aquest punt potser es el més complicat d’obtenir. 5.- Es poden afegir més ítems, depenent del que s’hagi treballat anteriorment i del grup.
 4. Fent servir un full de càlcul (MS Excel, Calc o bé Google Spreadsheet) fer les gràfiques de diferents valors calculats. 1.- Velocitat a cada Km. 2.- Gràfic de barres comparatiu del temps a cada volta. 3.-Gràfic del desplaçament en funció del temps. 4.- Gràfic del temps per volta juntament amb la mitjana. 5.- Es poden afegir més gràfics, depenent del que s’hagi treballat anteriorment i del grup.
 5. Intercanvi de dades amb els diferents grups per tal de fer un petit anàlisi estadístic de les dades. Per fer aquest intercanvi s’haurà de generar un full de càlcul compartit (Google Drive) on cada equip bolcarà les dades. Amb aquesta dades es poden fer més càlculs com també gràfics comparatius. 1.- Càlculs de les diferents mitjanes per volta de tota la classe. 2.- Determinació de qui en mitjana ha anat més ràpid. 3.- Gràfics comparatius dels diferents grups o amb diferents classes. 4.- Es poden afegir més ítems i gràfics, depenent del que s’hagi treballat anteriorment i del grup.
 6. Elaboració d’una presentació fent servir Prezi. Es recomana que aquesta sigui molt gràfica aprofitant els gràfics que s’han generat.
 7. Presentació davant de tota la classe fent servir un projector.

Observacions

Activitat recomanable a fer conjuntament amb l’assignatura d’Educació Física, Matemàtiques i Física. També es un bon recurs per incloure a dins d’un Treball de Síntesi que a l’ESO es sol fer cap a final de curs. Ideal per fer a 4t d’ESO.

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari