Marcant el compàs

abril de 2016 Sant Gabriel
0 Comentaris
Temporització
6-10 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge basat en el joc
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge cooperatiu
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Es presenta una experiència d’aula consistent en una col∙laboració internivells entre els alumnes de 1r de batxillerat, els de 5è de primària i els de 3r de primària, partir de les matèries de Tecnologia, Música i Educació Plàstica. Els alumnes seran els protagonistes tant del seu procés d’aprenentatge com de la necessitat d’explicar a alumnes més petits els seus coneixements, preparant-los materials adients per aquesta finalitat, tot això a més combinant entorns tecnològics, plàstics i lúdics.

Objectius

  • Treball cooperatiu
  • Creativitat
  • Aprenentatge entre iguals
  • aprenentatge basat en projectes

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. En aquesta activitat, els alumnes de 5è de primària faran de monitors amb els alumnes de 3r de primària, per tal de preparar-los un material per aprendre elements del llenguatge musical, com per exemple les notes musicals.
  2. Aquests materials estaran dissenyats per ells mateixos aprofitant les possibilitats que dóna el dispositiu makey-makey que permet transformar qualsevol objecte conductor com una fruita, el propi cos o un dibuix amb llapis en un teclat musical.
  3. Per tal que les activitats dissenyades permetin reproduir notes musicals, caldrà realitzar un petit guió programat amb s cratch . És en aquest moment on intervenen els alumnes de 1r de batxillerat que aprofiten els seus coneixements d’aquest llenguatge per donar vida a les idees dels alumnes de 5è, pensades per ajudar els alumnes de 3r. Els alumnes de 5è preparen un compàs, un joc interactiu escollint els materials conductors i realitzant el disseny de l’activitat, treballant en equips cooperatius.
  4. En cadascun d’aquests equips hi intervé un alumne de 1r de batxillerat com “expert”. Discuteix amb el seu grup el disseny i genera utilitzant el llenguatge scratch l’aplicació informàtica que permetrà que el disseny elaborat pels alumnes de 5è “funcioni”, és a dir que permeti reproduir notes musicals connectat a un ordinador a través d’un dispositiu makeymakey
  5. Un cop dissenyats els materials pels alumnes de 5è i validats pels de 1r de batxillerat, els alumnes de 5è els presentaran als de 3r amb la finalitat de facilitar el seu aprenentatge de les notes musicals.

Autor

Tecnologies Emprades

Scratch,Makey makey

Paraules Clau

Makey-Makey
Música
Scratch
programació
Col·laboartiu

Observacions

Motivació personal: La possibilitat d’organitzar un projecte com aquest, interdisciplinar, internivells, en un entorn tecnològic i lúdic i que promou l’aprenentatge entre iguals i l’assumpció del rol d’expert per part dels alumnes de 1r de batxillerat respecte dels de 5è, i d’aquests respecte dels de 3r, portantt-los a reflexionar i aplicar els propis coneixements, generant a més productes estèticament atractius. Generar un seqüència didàctica que es pot consolidar i compartir tant amb la resta de la comunitat educativa de Catalunya. Aprofitar les possibilitats que ofereixen noves eines tecnològiques i el context general de proximitat a la tecnologia per part dels alumnes oferint-los en aquest context una proposta que afavoreix la seva creativitat.

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari