Lliurament flexible d'exercicis autocorregits

setembre de 2016 CFA Manuel Sacristán
0 Comentaris
Matèria
Matemàtiques
Temporització
Sense definir
Metodologia(s)
Resolució d'exercicis i problemes
1 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

A les classes de Matemàtiques de preparació de la prova d'accés a CFGS es fan molts exercicis, alguns sobre els propis dossiers que facilitem, alguns en fulls a part. Es faciliten pautes per l'autocorrecció dels exercicis amb l'objectiu que l'alumnat prengui consciència i control d'allò que en realitat ha entès suficientment o no i ho pugui preguntar a les classes. Així, el lliurament dels exercicis compleix una funció més aviat de registre del treball fet per l'alumnat, però representa un inconvenient haver de privar-los del dossier o dels exercicis corregits i entesos mentre es comprova la feina. Aquest curs (2016-2017) convidem l'alumnat d'un dels grups a que lliurin els exercicis autocorregits digitalitzant les pàgines del dossier amb exercicis fets junt amb els fets en pàgines a part, enviant al docent, per correu electrònic, el document PDF resultant de digitalitzar cada lliurament. L'aplicació que hem recomanat que es faci servir és CamScanner.

Objectius

  • No és amb objectius didàctics sinó funcionals, operatius. Es fa servir com a eina de treball, com la calculadora o el bolígraf o una carpeta.
  • Facilitar i flexibilitzar el lliurament, registre i control de les tasques realitzades per l'alumnat.
  • Millorar la puntualitat i el compliment dels lliuraments per part de l'alumnat.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Fer els exercicis proposats a la unitat o apartat.
  2. Autocorregir els exercicis proposats, prenent nota dels dubtes, errades no enteses, etc.
  3. Preguntar a classe els dubtes anotats i els que sorgeixin de les correccions i dubtes manifestats pels/per les company@s.
  4. Digitalitzar els fulls amb els exercicis fets i autocorregits, per ordre, amb l'ajut del dispositiu mòbil i una aplicació de digitalització (es recomana "CamScanner") a un arxiu en format PDF anomenat de forma que contingui el nom de l'alumn@ i la data de lliurament prevista (la data límit en què s'havia de lliurar la feina).
  5. Compartir el PDF per correu electrònic amb el/la docent (l'adreça es facilita al principi de curs i consta a la guia de treball de l'alumnat).

Observacions

De moment és una opció voluntària. Es pot continuar lliurant les feines de forma "tradicional", a l'espera de poder analitzar si hi ha problemes de disponibilitat de dispositius entre l'alumnat o de capacitat per instal·lar i executar l'aplicació, o dificultats en el seu ús. L'acollida del mètode ha estat bona fins al moment, però no sembla que hagi millorat la puntualitat dels lliuraments.

1 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari