Let's talk - Collaborize Classroom

octubre de 2011 Institut Pere Ribot
0 Comentaris
Matèria
Llengua anglesa
Temporització
Sense definir
Metodologia(s)

Sense especificar

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Es tracta d’un entorn virtual d’aprenentatge on els alumnes poden votar i donar la seva opinió sobre temes proposats pel professor/a. La idea és que col·laborin en temes del seu interès que surten de les necessitats i característiques de la classe. En aquest cas, s’ha fet en anglès per incorporar la competència lingüística de la llengua estrangera.

Objectius

 • Motivar l'alumnat a comunicar la seva opinió en anglès per escrit
 • Escriure una opinió negativa o positiva en anglès de manera respectuosa
 • Incentivar bons comportaments de companyerisme i de respecte per les diferències d’opinions dins el grup classe
 • Ser crític amb la seva pròpia opinió i poder justificar-la de manera coherent i respectuosa
 • Fer servir un entorn digital amb fluïdesa i amb facilitat

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Obrir l’espai a www.collaborizeclassroom.com
 2. Crear una classe o tantes classes com calgui i afegir els noms dels alumnes. Cal tenir els seu emails per posteriorment convidar-los
 3. Penjar els reglaments inicials del funcionament de la plataforma i les normes de 'netiqueta' També cal penjar ‘dos and don’ts’ i missatges genèrics abans d’ensenyar la plataforma als alumnes
 4. A punt per començar! Obrir un primer debat amb un tema que es pot opinar fàcilment i que els pot interessar. Cal posar una pregunta cada x setmanes per mantenir l’interès dels alumnes. Penseu en preguntes del seu interès!
 5. En gran pantalla, ensenyar la plataforma i el funcionament. Explicar que la participació és obligatori i farà part de la nota d’actitud i si pot ser de més criteris d’avaluació dins de l’assignatura d’anglès
 6. Donar com a ‘deures’ la primera pregunta/idea per opinar. Assegurar una data limitada i controlar molt al principi del curs que TOTHOM ha pogut entrar i que estan participant.
 7. *Important! Cada vegada que la data de venciment de la tasca acabi, parleu dels resultats a la pissarra amb el grup classe aprofitant l’ús i l’expressió oral en anglès. Oralment discutir i opinar els resultats que seràn en forma de gràfiques molt visuals
 8. A la mida que es vagin familiaritzant amb la plataforma, demana suggeriments de temes dels alumnes. Tenen moltes idees!!

Autor

Susan Dreger

Susan Dreger

Altres

Tecnologies Emprades

iOS

Paraules Clau

expressió escrita
plataforma col·laborativa
anglès
expressar opinions
diàleg escrit i oral

Observacions

He fet servir Collaborize Classroom amb sis grups de l’ESO, tres de 3r i tres de 4rt. L’he presentat des de la primera setmana de classe, com la nostra classe virtual i d’obligatòria participació. Cada alumne/a sabia des del principi que la seva nota d’actitud estaria basada en la participació en aquest lloc web. Amb una setmana d’avís cada vegada que he posat un tema de debat o una pregunta, l’alumnat havia de donar la seva opinió per escrit en anglès. A més a més d’expressar-se de manera coherent i correctament, havien de fixar-se en el to i en les maneres d’expressar una opinió. (netiquette). Han necessitat autonomia però no gaire temps, ja que les preguntes requerien un màxim de 10 minuts de reflexió. Ha estat una bona eina per treballar hàbits tals com: tenir iniciativa i autonomia personal, escriure i expressar-se en una llengua estrangera, donar opinions amb un to de respecte i acceptar les opinions d’altres… Ha estat una manera molt eficaç per saber les opinions de TOTS els alumnes d’un grup classe i ha donat peu a un diàleg oral. A mig curs, quan ja estaven acostumats a la plataforma, alguns proposaven els temes per què jo com a professora els posés al fòrum. Considero l'experiència realment rica i positiva.

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari