Les tauletes, una eina inclusiva a l'aula

setembre de 2017 Escola El Carmel
0 Comentaris
Temporització
Sense definir
Metodologia(s)
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge basat en el joc
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Aquest és el quart curs en que treballem a l'escola El Carmel utilitzant dispositius tàctils (iPads) amb alumnes que presenten necessitats educatives especials de tots els nivells, fent-los més accessibles els continguts, oferint-los una eina que els ajudi a assolir millor els aprenentatges i treballant habilitats específiques en les que presenten dificultats. Treballem per aconseguir una escola inclusiva real on tots els alumnes tinguin una resposta educativa adequada a les seves necessitats i les seves característiques. El nostre objectiu principal és oferir eines i recursos pedagògics i tecnològics als alumnes que presenten NEE als centres ordinaris per millorar la seva inclusió escolar a l'aula ordinària i la seva inclusió social en el seu entorn més proper. Es tracta d'un projecte que treballa per aconseguir una inclusió real, vivenciada i positiva per a l'alumne amb NEE on treballem perquè l'alumne tingui un paper actiu en el seu procés d'aprenentatge i romangui el màxim temps possible a l'aula ordinària amb els seus companys, aportant al màxim i rebent la riquesa educativa i emocional del grup classe. A l'aula treballem amb diferents tipus d'agrupaments, depenent del grau d'afectació de l'alumne i de les necessitats concretes que presenti. Les accions són pautades en diferents fases que comencen en sessions individuals per tal que l'alumne conegui el funcionament del dispositiu i com es treballen les apps. Depenent de les característiques de l'alumne, seguirem treballant a nivell individual, sinó passarà a treballar per parelles o en petit grup. Més endavant es treballa en petit grup, normalment als grups de reforç de matemàtiques i llengua i, finalment, es realitzen activitats amb tot el grup classe, que és l'objectiu final del projecte, per tal d'aconseguir que aprenguin a gestionar la presa de decisions, els conflictes i cada alumne aporti a l'activitat en la mesura de les seves possibilitats. La durada de les sessions van dels 20 minuts als 60, depenent del tipus d'agrupament que es realitzi i la capacitat de l'alumne de mantenir l'atenció en la tasca que es realitza. A cada sessió es treballa amb les apps que s'han triat per aconseguir millorar el contingut o la habilitat que ens hem marcat. Tot i així, aquestes apps varien al llarg del curs, ja sigui per canvis pel que fa als continguts, perquè l'alumne ha superat la dificultat de l'activitat o perquè aquell recurs ja no és motivador o útil. Actualitzem les apps en funció de les necessitats que anem detectant al llarg de les sessions.

Objectius

 • . Millorar la inclusió escolar dels alumnes amb NEE de l'escola potenciant la seva socialització amb la resta d'alumnes del grup classe i amb la resta de la comunitat educativa.
 • . Potenciar les habilitats i capacitats dels alumnes mitjançant l'ús de tauletes treballant continguts curriculars, habilitats específiques i reforçant les seves habilitats socials.
 • . Oferir una eina de comunicació als alumnes sense llenguatge oral. La comunicació amb l'entorn és molt important, per això treballem per oferir eines que ho possibilitin i el reforcin.
 • . Aconseguir un major grau d'autonomia i reforçar l'autoestima dels alumnes. És un projecte global que contempla tots els aspectes que intervenen en el procés educatiu de l'alumne i és per això que incidim en diversos aspectes.
 • . Crear un projecte de referència en l'ús de dispositius tàctils en el treball amb alumnes amb NEE dins l'àmbit educatiu, que sigui fàcilment replicable a altres centres i als seus diferents nivells educatius.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Tot seguit llistem una sèrie d'activitats que hem anat duent a terme a l'escola al llarg de la implantació del projecte on treballem continguts curriculars i habilitats específiques. Activitat 1: Publicación digital de contes de 100 paraules amb la app davinci note. Treball col·laboratiu en gran grup. Treball de lectoescriptura preparat previament amb els alumnes de reforç i desenvolupats a l’aula ordinària. http://davin.ci/pochol/8
 2. Activitat 2: Disseny de fitxes digitals de matemàtiques dels alumnes de reforç de 4t per als alumnes de P-4. Amb la app Imagibox
 3. Activitat 3: Descripcions nadalenques creades en forma d’audio-llibre. Treball col·laboratiu dels alumnes del grup clase amb els alumnes de reforç. Creació dels personatges, redacció dels textos y enregistrament dels textos amb les apps Doodle Cast i Social Stories. http://ipadsautismo.blogspot.com.es/2016/04/exposiciones-orales-accesibles-con-el.html
 4. Activitat 4: Introducció a la programació amb les apps Bee Bot i Kodable. Treball d’habilitats matemàtiques en petit grup on els components de cada grup han d’aportar idees de com fer arribar als protagonistas de les apps al seu destí.
 5. Activitat 5: Treball d’emocions amb la app ¿Qué tal estás? i Termotic. Activitat realitzada amb alumnes d’educació infantil per parelles. Reconeixement i expressió de diferents emocions, mesura dels mateixos i generalització als diferents contextos en que apareixen aquestes emocions.
 6. Activitat 6: Treball d’anticipació amb les apps Go Go Games i iSeqüències. En aquesta activitat es buscaba incidir en les rutines diàries dels alumnes (vestir-se, anar a l’escola, berenar, etc) i en el reforç de la comunicación verbal.
 7. Activitat 7: Stop Motion del Sistema Solar. Activitat realitzada amb la app iMotion HD on els alumnes van preparar els planetes amb plastilina i van enregistrar les imatges per fer la pel·lícula. Edició d’un audiollibre amb información dels diferents planetes amb Doodle Cast. http://ipadsautismo.blogspot.com.es/2013/12/el-sistema-solar-creando-materiales-tic.html

Autor

Rosa Aparicio Pallás

Rosa Aparicio Pallás

Escola El Carmel

Tecnologies Emprades

iOS

Paraules Clau

Inclusió digital
experienia inclusiva

Observacions

Aquestes activitats ens permeten vivenciar l'aprenentatge, gamificar l'assoliment dels continguts i compartir amb el grup classe els treball realitzats amb els alumnes amb capacitats especials afavorint una inclusió real a l'aula.

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari