Les APP ens ajuden en el dia a dia

febrer de 2019 CPEE Sant Jordi
0 Comentaris Experiència participant MLA 2019
Temporització
10< sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge basat en problemes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

L’objectiu principal d’aquesta experiència d’aprenentatge és conèixer i descobrir el nostre entorn proper fent ús de diferents APP que ens poden ajudar en algunes activitats del dia a dia: desplaçar-nos, orientar-nos en l'espai, afavorir la nostra mobilitat, interactuar amb el nostre entorn proper, realitzar activitats de compra, gestionar les nostres tasques diàries... Afavorir la inclusió i l’autonomia de les persones amb discapacitat intel.lectual i discapacitat visual tot desenvolupant les competències comunicatives, metodològiques, personals i de conviure i habitar el món, mitjançant diversitat metodològica. Aquesta esperiència educativa s'ha dut a terme al CPEE Sant Jordi (Centre educucació especial) a l'aula de PFI adaptat auxiliar d'instal.lacions electrotècniques en edificis, amb alumnes d'entre 16 i 20 anys amb diferents NESE.

Objectius

 • Conèixer i emprar APP que poden afavorir la inclusió i autonomia de les persones amb discapacitat visual i intel.lectual
 • Conèixer i emprar eines digitals de treball col.laboratiu (enquestes, documents, mapes conceptuals)
 • Treballar en equip afavorint un clima relacional positiu
 • Desenvolupar les competències comunicatives i lingüístiques que afavoreixen una comunicació de qualitat
 • Afavorir la inclusió digital de les persones amb algun tipus de discapacitat

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. La primera sessió va anar enfocada a l’ús que fem dels dispositius mòbils. En aquesta sessió vam anar coneixent diferents tipus d’APP d’ús quotidià per a cadascun de nosaltres i aquells canvis que es poden realitzar als dispositius mòbils per tal de fer-los més funcionals a la necessitat sensorial (motriu, auditiva, visual). Mentre vam anar elaborant un llistat d’APP i també preguntes que vam trobar interessants vinculades a l’ús dels dispositius mòbils donat que entre nosaltres hi havia diferències significatives en l’ús que fem dels mòbils.
 2. A la següent sessió mentre un grup d’alumnes va redactar les preguntes treballades en format qüestionari o enquesta, l’altre grup d’alumnes cercaven un tutorial per poder aprendre a crear enquestes Drive (amb GoogleDrive).
 3. A la següent sessió, entre tots vam anar introduint les preguntes al qüestionari GoogleDrive (Pc amb projector a l’aula) i es va anar escollint format, mode de resposta (...). Es van enviar a la resta de companys de la classe i a la comunitat educativa (docents, educadors/es i tècnics de l’escola) per tal de poder tenir més informació envers l’ús que fem d’aquests dispositius.
 4. Vam realitzar una sortida per posar en pràctica les nostres APP. Cada alumne va escollir una APP per posar en pràctica durant la sortida. La sortida tenia per finalitat anar a comprar material específic que es necessitava per fer una activitat d’aula. Runtàstic (per calcular els quilòmetres, distància i passes del nostre recorregut), GoogleMaps (per marcar una ruta i seguir-la), bloc de notes audio o escrit (per fer la llista dels productes a comprar), calculadora (per calcular els imports dels productes i poder calcular tornar el canvi), càmera fotogràfica (per fer un recull fotogràfic per després poder afegir les fotografies a la notícia que de la plana web de l’escola) i Shazam (per si a la botiga escoltàvem alguna cançó i conèixer quina era).
 5. La següent sortida va ser una sortida d’orientació per la EMD de Jesús. Ens vam dividir en tres grups i cada grup va emprar una APP d’orientació específica, dos grups van emprar GoogleMaps i el tercer l’APP Lazarillo (orientació per discapacitats visuals). Cada grup va sortir d’una localització diferent i vam haver de cercar el forn del poble. Allà ens vam trobar per comprar l’esmorzar i així poder emprar la resta d’APP (calculadora, bloc de notes/audio, shazam i càmera fotogràfica).
 6. La següent sessió va introduir l’APP scanner QR. Ens vam dividir en dos grups de tres alumnes per grup i cada grup va rebre tres codis QR la seqüència de tasques a desenvolupar. Van escanejar els codis QR i després van treballar en grup per seqüenciar les ordres de la tasca grupal a desenvolupar.
 7. Com a tasques col.laboratives digitals on-line a casa o en sessions de reforç individual, l’alumnat va poder col.laborar en la realització d’un popplet sobre les APP que hem anat utilitzant a les nostres sortides, elaboració d’un docDrive on enumerar les diferents APP que coneixem i la funció de cadascuna d’elles, un doc Drive per donar la seva opinió sobre l’ús dels dispositius mòbils a l’aula (entorn educatiu)
 8. Dues sessions dedicades a analitzar les dades recollides a l’enquesta GoogleDrive sobre dispositius mòbils.

Autor

Catalina García González

Catalina García González

CPEE Sant Jordi

Tecnologies Emprades

Android

Paraules Clau

NESE%2C inclusió digital%2C PFI%2C autonomia
APP%2C inclusió digital%2C NESE%2C autonomia%2C dispositius mòbils

Observacions

Actualment estem en la fase de redacció de les conclusions de les nostres experiències vinculades a l'ús de les APP en la vida quotidiana.

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari