Learning with Plickers.

desembre de 2017 Escola Taula Rodona
0 Comentaris
Matèria
Llengua anglesa
Temporització
1-2 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge basat en problemes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Utilitzo una app anomenada Plickers amb els meus alumnes d'anglès de 5è de Primària. L'objectiu és conèixer el seu progrés en l'aprenentatge dels continguts treballats a l'aula. Amb l'aplicació Plickers utilitzo els codis QR per fer avaluació formativa. A la pissarra digital els mostro una pregunta o qüestió a resoldre i ells, utilitzant uns codis QR (impresos i plastificats) han de respondre triant la millor opció (a,b,c o d). Amb el mòbil llegeixo els resultats i immediatament puc saber quins alumnes ho han fet bé i quins s'han equivocat. Puc conèixer el tant per cent d'encerts o errors. Aquest registre em serveix per avaluar el seu progrés.

Objectius

  • L'alumne ha de comprendre i resoldre qüestions plantejades.
  • L'alumne ha d'autoavaluar-se.
  • Reflexionar sobre els continguts apresos.
  • Millorar els seus coneixements de l'idioma.
  • Aplicar estratègies d'aprendre a aprendre.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Presentació del problema o qüestió a resoldre utilitzant la pissarra digital. Els alumnes pensen la solució i trien una opció de les seves targetes de còdig Qr impreses donades per plickers. Cal dir primer, que el docent s'ha de registrar i ha de registrar un aula amb els seus alumnes. Un cop l'alumnat ha decidit la resposta, l'ensenya. El mestra utilitza un dispositiu mòbil per llegir els còdigs Qr ensenyats pels alumnes. A la pissarra es mostren els alumnes i els resultats obtinguts. És una eina molt útil per avaluar a l'alumnat.

Observacions

No disponible...

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari