Learning with Kahoot.

febrer de 2017 Escola Taula Rodona
0 Comentaris
Matèria
Llengua anglesa
Temporització
1-2 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge basat en el joc
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Kahoot és una app d'aprenentatge basada en el joc. El docent crea un joc per l'alumnat basat en els continguts d'aprenentatge treballats a l'aula. Formula unes preguntes i els dóna unes respostes de tipus a,b,c... Pot afegir videos, images... Els alumnes poden utilitzar diferents dispositius ( ipads, tablets, portàtils...) per triar la millor resposta. Se'ls dóna un resultat immediat i se'ls indica la resposta correcta. Els alumnes aconsegueixen punts en funció de la seva resposta. Al final del joc hi ha un guanyador.

Objectius

  • Adonar-se del propis coneixements sobre uns continguts apresos. Reflexionar sobre el propi procés d'aprenentatge. Autoavaluar-se.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. El docent prepara un joc ( Kahoot) basat en els continguts treballats a l'aula. Planteja a l'alumnat el joc i els dóna un game pin. L'alumnat obre l'app de Kahoot i insereixen un game pin i un nom. El docent inicia al joc i els alumnes, des dels seus dispositius, seleccionen la resposta més adient. Se'ls dóna un resultat immediat. Llavors, el docent pot introduir les explicacions I/o revisions dels resultats obtinguts. El joc va donant punts a l'alumnat i finalment hi ha un guanyador.

Observacions

No disponible...

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari