Learning by doing. Learn, enjoy and build dreams

abril de 2016 Institut Caparrella
0 Comentaris
Temporització
Projecte
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge cooperatiu
Classe inversa
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

La proposta treballa el punt de vista, aprendre fent-ho. S'estudia i es treballa simultàniament, abordant un problema del món real, un problema proposat pels mateixos alumnes. El producte desenvolupat no és per quedar-se al calaix sinó que es tracta d'un desenvolupament tecnològic que ha de servir per al món real. En aquesta experiència els alumnes han tingut de passar per totes les fases que passarien si treballessin en una enginyeria: contacte amb el client, presentació d'una proposta, desenvolupament, presentació del prototipus, correccions, presentació final del producte. No s'ha utilitzat l'esquema bàsic, aprendre, estudiar i treballar, sinó que aquí un cop assolida una petita base tecnològica, els alumnes s'han posat a desenvolupar un problema de més grans dimensions i han anat aprenent conceptes i formes de fer, conforme el projecte avançava. Des del punt de vista pedagògic els fonaments han estat els següents: - Estimular el contacte professor-alumne, fent que el professor sigui un component més de l'equip on aquest actua com a estimulador de l'aprenentatge - Estimular la cooperació entre alumnes, treballant amb equip, on tothom suma i aporta quelcom - Estimular l'aprenentatge actiu, fent que l'alumne aprengui al temps que arriba a un objectiu - Marcar una fita prou elevada a l'alumnat com per a que aquesta suposi un esforç i una gratificació personal, el fet d'aconseguir-ho - Treballar simulant una empresa de desenvolupament de software i així apropar les exigències del món real al món acadèmic

Objectius

 • Estimular la cooperació entre alumnes, treballant amb equip, on tothom suma i aporta quelcom, en funció de les seves capacitats. I així consolidar les habilitats de cocreació, compartició i treball col·laboratiu
 • Treballar en equip, simulant el treball en una empresa de desenvolupament de software. Aprenent alhora a com gestionar projectes
 • El canvi de rols dins l'aula, on els alumnes assumeixen el rol principal i el professorat passa a ser un facilitador, impulsor i de vegades passa a ser fins i tot alumne
 • Estimular l’aprenentatge actiu, fent que l’alumne aprengui al temps que arriba a l’objectiu.
 • Orientar a tenir un esperit crític amb la feina feta, assumir la responsabilitat d’una tasca encomanada

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Plantejament de projecte: presa de contacte amb el llenguatge de programació i aprenentatge individual i consolidació de continguts amb activitats d’autoaprenentatge
 2. Obtenció de requeriments: contacte amb el client, establir calendari del projecte
 3. Definició dels paquets de treball i assumpció de responsabilitats. Establir un calendari per cada paquet de treball, definir un responsable del paquet.
 4. Desenvolupament del producte, integració dels paquets desenvolupats. Adaptació de la interficie gràfica segons criteris corporatius
 5. Revisió funcional del producte, amb proves sobre dispositius reals. Tests d'usuari i reunió amb el client per una revisió de producte i continguts
 6. Publicació del producte. Preparació de documentacions, merchandising (posters, captures, manuals...)

Autor

Josep Ma. Flix Rovira

Josep Ma. Flix Rovira

Institut Caparrella

Tecnologies Emprades

Android,iOS

Paraules Clau

programació
apps
treball en equip

Observacions

No disponible...

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari