La solidaritat ens ensenya... Moltes coses!

desembre de 2019 Institut Baix Empordà
0 Comentaris Experiència participant MLA 2020
Temporització
10< sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge per projectes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

La idea és publicitar visualment el telèfon de l’obra social a la qual s’està ajudant perquè arribi a la gent del poble i truquin per fer donatius. Ferro, 25 metres de llums LEDs, peces de roba reciclades i caixes de llum. Això és tot el material que s’ha necessitat per involucrar més de 50 alumnes en aquest projecte multidiciplinar. L’han dissenyat 5 persones de l’INS Baix Empordà: un professor de tecnologia d’ESO, dos professors de PFI-FIAP de Serralleria, un professor de CFGM d’instal·lacions elèctriques i automàtiques i la integradora social del centre. El resultat: 9 números de ferro d’un metre d’alçada cada un, folrats, que s’encenen al ritme que els alumnes havien programat, penjats des de una façana de l’institut.

Objectius

 • Dissenyar, construir i programar robots
 • Fomentar la solidaritat
 • Aprendre a passar de la teoria a la pràctica en entorns reals
 • Treballar connexions en caixes estanques per exterior
 • Elaborar un projecte amb ferro des de el disseny fins al seu format físic.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Explicació del projecte. El professorat implicat explica al seu alumnat el projecte i la part que hauran de fer.
 2. L’alumnat PFI-FIAP de Serralleria. Dissenyen els números. el número de telèfon el separen en 4 parts. El professor reparteix en grups de 3 alumnes, les 4 parts i les fan en ferro. Agafen una làmina de fusta, i dibuixen el disseny a escala real, i d’allà van agafant les mides per treballar amb el ferro. A cada agrupació els hi han posat uns anclatges al darrere per a poder-los penjar a la façana des del terrat.
 3. Ens divertim treballant. Cada conjunt de números es va portant al pati a mida que estan construïts. A l’hora d’esbarjo, amb peces de roba (demanades amb anterioritat a l’alumnat i professorat del centre a través de les xarxes socials) l’alumnat interessat en col·laborar: talla les peces de roba en tires llargues i es va embolicant el números. Com han d'estar a l’exterior per a protegir millor la tela i per que quedi fixa, es posa cola. D’aquesta manera es poden visualitzar durant el dia.
 4. Programant. Al mateix temps que s’està treballant al taller i al pati, des de tecnologia, el professor ensenya a l’alumnat: a programar la placa Arduino amb Arduinoblocks, a dissenyar i muntar els circuits electrònics i pneumàtic que compleixin o realitzin una funció determinada. En resum, dissenyar, construir i programar els llums.
 5. Donem llum a la idea. Cada bloc de números a mida que van tenint les peces de tela van al taller de tecnologia. Allà, l’alumnat instal·la els llums LED a les lletres, embolicant-les i enganxant-les perquè quedin ben subjectes.
 6. Ho posem en caixes. El CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques, des del mòdul 2, treballant en equip, fan les connexions en caixes estanques utilitzant materials aïllants que permetin la instal·lació a l’exterior.
 7. S’enlaira. Després de tenir-ho tot fet, només falta penjar-ho a una de les façanes de l’institut (s’ha escollit la que dona al pati, ja que al final totes les activitats de la setmana solidària acaben en el pati). Així que l’electricista ho penja i es fa una encesa col·lectiva amb tot l’alumnat implicat.
 8. Formo part del projecte. Al haver-ho penjat en una façana del pati, tot l’alumnat pot admirar el resultat final i explicar als companys el projecte i la part en la que han format part.
 9. Valoració des de diferents punts de vista. Un cop acabat el projecte el professorat implicat va demanar la valoració del seu alumnat amb una autoavaluació i coavaluació. També, es va passar un qüestionari a tot el professorat perquè des de diferents àmbits donessin idees de millora.

Autor

David Llamas Pleguezuelos

David Llamas Pleguezuelos

Institut Baix Empordà

Tecnologies Emprades

Arduino

Paraules Clau

Arduino
Neopixel
Arduinoblocks

Observacions

Aquesta idea és només una part d’un projecte més transversal i ampli, que es va portar a terme al INS Baix Empordà entre els mesos novembre i desembre del 2019, per col·laborar amb una obra social. Aquest curs és el segon any que el centre participa en recaptar diners per aquest projecte solidari. L’any passat per fer publicitat del número de telèfon d’aquesta obra social l’alumnat el van pintar amb guix al terra del pati del centre. Es volia fer alguna cosa diferent. Al comentar el tema entre el professorat, es van anar engrescant i va sorgir aquest projecte multidisciplinar. S’ha portat a terme durant 4 setmanes.

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari