Edu_Hack

Propostes educatives

Proposta creada per participants de l'equip numero 6 durant la sessió Edu_Hack 2016

La nostra escola ide@l


0 Comentaris
Àrees / Matèries
Diverses matèries
Nivell(s) educatiu(s)
Educació secundària obligatòria
Metodologia(s)
Aprenentatge basat en jocs
Treball per projectes
Aprendre fent
Treball col.laboratiu, design thinking, treball cocreatiu

Descripció general

A partir de l'escola actual, els alumnes imaginaran i construiran amb Minecraft l'escola ideal que respongui a les seves necessitats o desitjos.

Objectius d'aprenentatge

  • Descobrir i tenir iniciativa
  • Conviure i habitar en el món
  • Saber treballar en grup

Seqüenciació

  1. Analitzar l'escola feta amb Minecraft
  2. Pluja d'idees sobre proposta de millora
  3. Defensar les propostes davant dels companys (pitch) i escollir un projecte comú
  4. Cada grup s'encarrega de fer el projecte i el docent avalua la viabilitat
  5. Construcció amb Minecraft
  6. Difusió canal youtube i possibilitat de maqueta/impressió 3D

Innovació

Perquè la tecnologia emprada, perquè passa dins de Minecraft (món virtual) Perquè es tracta de treball col.laboratiu basat en projectes Perquè és un treball interdisciplinari

Avaluació

Avaluació entre iguals mitjançant rúbriques Avaluació del procés per part dels docents

Gestió de l'alula

Alumnes: treball per equips Docents: directors del projecte

Participants

berta cabello

berta cabello

L'Horitzó
Marta Galindo

Marta Galindo

Institut Ausiàs March
Ferran Gonzalez

Ferran Gonzalez

ENTI
Màrius Plana

Màrius Plana

Espl@i virtu@l
Vanessa Uceira

Vanessa Uceira

L'Horitzó

Competències

Digital
Treball en grup
Lingüística
Aprendre a aprendre
Artística i cultural
Matemàtica
Autonomia i iniciativa personal
Coneixement i interacció amb el món físic
Social i ciutadania

Tecnologia & Recursos

Software: Minecraft + mod edu
de gestió de projectes (trello)
Ofimàtica (en cloud)
Eines i edició de captació de vídeo
Hardware: ordinadors
Dispositius mòbils (BYOD)

Observacions / extres

Els docents s'asseguraren que el projecte sigui viable i respectuós amb el medi ambient (barreres arquitectòniques, consum energètic, gestió de residus,...) Possibilitat de seguir treballant el currículum de forma virtual.

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari