La llum a l'institut

febrer de 2020 Institut Icària
0 Comentaris Experiència participant MLA 2020
Temporització
3-5 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge per projectes
Estudi de casos
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Utilitzant el sensor de llum del telèfon mòbil s'ha mesurat la intensitat llumínica en diferents espais de l'institut per comprovar si es compleixen els nivells recomanats.

Objectius

 • Treballar el mètode científic.
 • Realitzar bones pràctiques amb l'ús del mòbil.
 • Tractar les dades obtingudes amb fulls de càlcul.
 • Fomentar la competència comunicativa i el treball en grup.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Introducció: analitzar els diferents sensors de què disposa un mòbil
 2. Descarregar la app Physics ToolBox Suite i localitzar el sensor lumínic en el mòbil
 3. Conèixer les unitats de mesura de la il·luminació, i distingir entre ill·luminació i lluminositat.
 4. Presa de dades en diferents espais de l'institut: aules, aules específiques, gimnàs, pissarres, sala d'actes, passadissos, lavabos, biblioteca
 5. Crear arxius ".csv" des de l'aplicació i descarregar -los en ordinadors portàtils
 6. Tractament de les dades obtingudes amb l'eina de full càlcul. Obtenció de la mitjana, desviació estàndar, i elaboració de gràfics.
 7. Comparar els resultats amb els valors recomanats d'il·luminació, treure conclusions i fer propostes de millora en cas que sigui oportú
 8. Preparar una presentació amb l'ús de les TIC i exposar-la a la resta del grup

Autors

Miriam Egea Liria

Miriam Egea Liria

Institut Icària
Mercè Grinyó Lladó

Mercè Grinyó Lladó

Institut Icària

Paraules Clau

Mòbil
Ús del mòbil a l´aula
Física i Química
llum
il·luminació
sensor
app

Observacions

Aquesta experiència ens ha permès aprofitar les eines que els alumnes tenen al seu abast amb un ús que per a ells era desconegut. L'èxit de l'experiència ens ha motivat a presentar-la en aquesta plataforma.

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari