L'hora del conte

novembre de 2015 Maristes Sants - les Corts
0 Comentaris
Temporització
3-5 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Lectura dramatizada de contes per a ésser enregistrats en àudio.

Objectius

  • Participar activament en les interaccions amb el grup
  • Produir un text oral (conte) amb preparació prèvia
  • Mostrar interès per expressar-se oralment amb pronunciació i entonació adequades.
  • Tenir interès i respecte davant les intervencions dels altres.
  • Ser conscients dels seus errors i veure allò que han après i allò que han de millorar.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Activitat de contextualització (grup classe) S’explicarà en que consisteix el projecte. Que hauran de llegir un conte en grup i entendre’l perque posteriormente l’hauran d’explicar a la resta de companys.
  2. Realització dels ítems d’avaluació (grup classe) Els alumnes amb ajuda del mestre hauran de deduir, pensar, trobar els aspectes a tenir en compte per fer una bona exposició oral, concretament l’explicació d’un conte.
  3. Comencen la lectura (petit grup) Es faran els grups i es llegirà en veu alta la primera plana de cada conte perque els grups posteriorment puguin escollir el que prefereixin. S'intentarà que siguin contes desconeguts per tots els alumnes. Una vegada triats, cada grup començarà la lectura. Se'ls deixarà clar que no l'han d'aprendre de memòria sinó entendre'l. Els grups assajaran l'explicació del conte i es corregiran entre els membres del grup perque han de ser conscients que el resultat final no és indivudual sinó grupal, i han de vetllar perque tots els membres ho facin el millor possible.
  4. Enregistrem (grup classe) En aquestes dues sessions passarem a enregistrar les exposicions. Cada alumne tindrà un full on valorarà l’actuació dels seus companys, sempre recordan que han de ser crítics i justos.
  5. Escolta Durant aquesta sessió es escoltaran els enregistraments i els alumnes podran fer una valoració de si mateixos. L’objectiu és que vegin els seus errors perque puguin millorar-los, però també les seves capacitats.

Autor

Jordi Vilà

Jordi Vilà

Maristes Sants - les Corts

Tecnologies Emprades

iOS,Android

Paraules Clau

Contes
Expressió oral
expressivitat
àudio
narració digital

Observacions

Els àudios dels contes es pengen al Soundcloud i s'enllacen al Blog dels Contes. Cada entrada és un conte. Els contes es publiquen un cada quinze dies.

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari