Edu_Hack

Propostes educatives

Proposta creada per participants de l'equip numero 5 durant la sessió Edu_Hack 2016

L'Escola Augmentada


0 Comentaris
Àrees / Matèries
Diverses matèries
Nivell(s) educatiu(s)
Educació primària
Metodologia(s)
Treball per projectes
Aprendre fent
Aprenentatge-servei

Descripció general

Els alumnes de cicle superior dissenyen una visita interactiva amb Realitat Augmentada per mostrar l'escola. Els alumnes de cicle superior recolliran les propostes dels alumnes i mestres i triaran què volem compartir amb les famílies que visiten l'escola a la jornada de portes obertes de centre. Ells seran qui organitzaran la visita i crearan els materials de realitat augmentada que mostrarà la vida de l'escola ( editaran vídeos, faran codis QR, tacking d'imatges, animació de treballs de plàstica ....).

Objectius d'aprenentatge

 • Comunicar oralment i per escrit, i amb llenguatges audiovisuals allò que volem mostrar a les portes obertes.
 • Utilizar eines digitals per crear materials com: vídeos, pósters digitals, edició de fotos, audio, realitat augmentada...
 • Recollir, analitzar i prioritzar que volem mostrar a les portes obertes.
 • Participar activament en el grup durant la creació de materials i en la jornada de portes obertes.

Seqüenciació

 1. Recollida d'idees i informació amb tots els nens i mestres de l'escola del que volem mostrar a la jornada de portes obertes. ( enquestes, assemblees, etc...)
 2. Analitzar i prioritzar a l'aula el que volem mostrar a les famílies que visitaran l'escola i el que ens agrada de la nostra escola. ( activitats reeixides, bones pràctiques, espais de l'escola...)
 3. En gran grup fem una pluja d'idees sobre com ho podem mostrar. Creant vídeos, enregistrant àudios, enriquirir maquestes amb capes de realitat augmentada ....
 4. Per petits grups escollim quines de les propostes priotitzades volen realitzar i dissenyen com ho faran. Dintre el grup s'estableixen rols / càrrecs....
 5. Aquest pas serà diferent per cada grup en funció de la tècnica o recurs que volen fer servir, de la col·laboració amb altres nivells o classes....Cada grup elabora el seu material ( gravar vídeos, enregistrar, crear materials de R.A
 6. Posem en comú totes les aportacions de cada grup i es decideix com es realitzarà la jornada. Per unificar totes les propostes es crearà un mapa de l'escola que es donarà a les famílies.
 7. Organitzem la jornada de portes obertes (qui obrirà la porta, quins materials cal penjar a l'escola, qui estarà a cada lloc de l'escola, qui parlarà amb les famílies....)
 8. Cada equip fa autovaloració del seu treball, a partir d'una rúbrica de l'equip, les valoracions recollides dels altres grups classe, valoracions de les famílies....

Innovació

Protagonisme dels alumnes Interactivitat durant les visites de la jornada de portes obertes. Innovació en l'ús de realitat augmentada per millorar la qualitat de les jornades

Avaluació

L'avaluació serà a partir dels materials que han creat per la jornada de portes obertes Rúbrica de valoració del treball del grup, coavaluació de les tasques.... Valoració de les famílies que han participat en la vista a l'escola ( grau de satisfacció etc...) Valoració del claustre Valoració de la resta de grups classe

Gestió de l'alula

Treball en gran grup per la pluja d'idees Treball en petit grup, per la creació de materials Treball per càrrecs/ especiaització

Participants

quim martin

quim martin

Escola el Sagrer
Quim Martin Bernadó

Quim Martin Bernadó

Escola El Sagrer
Anna Padillla

Anna Padillla

Escola Sant Gervasi Cooperativa
Roser Ros

Roser Ros

Escola Enric Casassas, Sabadell
Hendrys Tobar

Hendrys Tobar

UDG, grup BCDS

Competències

Comunicativa
Matemàtica
Digital
Treball en grup
Competència Social

Tecnologia & Recursos

Programes i apps per l'edició d'imatges, vídeo, imatges, àudio, QR
Apps de realitat augmenta : Layar, Aumentaty, Quiver, Aurasma, Chomeville, Zooburst
Programes i apps de geolocalització

Observacions / extres

No disponible...

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari