Kahoot formes i nombres

desembre de 2016
0 Comentaris
Temporització
1-2 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge basat en el joc
1 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Valorar el coneixement dels infants sobre formes bàsiques i nombres 4-7. Introduir el grup en el funcionament i les dinàmiques de l'aplicació (Kahoot).

Objectius

  • Valorar el coneixement de les quatre formes bàsiques: cercle, triangle, quadrat i estrella.
  • Valorar el coneixement dels nombres del 4 al 7.
  • Motivar els infants en la utilització de les tablets amb activitats d'ensenyament-aprenentatge.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Donar a conèixer el funcionament de l'aplicació kahoot.
  2. Fer l'activitat de valoració de formes i nombres.
  3. Mostrar en un esquema els resultats i valorar-los.
  4. Tornar a fer l'activitat de formes i nombres.

Autor

Glòria Oñoro

Glòria Oñoro

Escola Montessori

Apps

Tecnologies Emprades

Android

Paraules Clau

Gamificació

Observacions

En la primera sessió de coneixement de l'activitat tindrem en compte que l'important és entrar en el funcionament de l'aplicació. En la segona sessió ja tindrem més en compte els resultats. Els grups seran molt pensats... homogenis en les capacitats d'aprenentatge.

Referències


1 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari