JoFP Catalunya. Orienta't en FP. Una APP sobre FP desenvolupada per alumnes de FP

març de 2018 Institut Caparrella
0 Comentaris Experiència participant MLA 2019
Temporització
Projecte
Metodologia(s)
Aprenentatge Servei
Aprenentatge per projectes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Programar solucions informàtiques a problemes reals, és l'objectiu que persegueixen tots els informàtics, en aquest cas els alumnes del cicle de grau superior de desenvolupament web han creat l'aplicació mòbil "JoFP Catalunya" i el portal web http://jofp.capalabs.com que permet controlar els continguts i canviar dinàmicament el comportament de la APP, així com enviar notificacions als usuaris de l'aplicació. Aquesta aplicació permet consultar desde qualsevol dispositiu mòbil o tablet, amb sistema android o apple, tota aquella informació sobre els estudis de formació professional que es desenvolupen als diferents centres de catalunya. L'usuari pot cercar la informació per localitat, per estudis, per nom del centre, fins i tot pot visualitzar un mapa de les comarques de catalunya i veure gràficament quins estudis es realitzen prop seu.

Objectius

 • Treballar en equip, simulant el treball en una empresa de desenvolupament de software. Aprenent alhora a com gestionar projectes
 • El canvi de rols dins l'aula, on els alumnes assumeixen el rol principal i el professorat passa a ser un facilitador, impulsor i de vegades passa a ser fins i tot alumne
 • Crear una aplicació útil que ajudi a futurs alumnes de Formació Professional, com a mitjà de trobada d'estudis i com a mostra del que es pot fer
 • Orientar a tenir un esperit crític amb la feina feta, assumir la responsabilitat d’una tasca encomanada, fent que l'alumne aprengui al temps que arriba a l'objectiu

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Plantejament de projecte: presa de contacte amb el llenguatge de programació i aprenentatge individual i consolidació de continguts amb activitats d’autoaprenentatge
 2. Obtenció de requeriments: contacte amb el client, establir calendari del projecte
 3. Definició dels paquets de treball i assumpció de responsabilitats. Establir un calendari per cada paquet de treball, definir un responsable del paquet
 4. Desenvolupament del producte, integració dels paquets desenvolupats. Adaptació de la interficie gràfica segons criteris corporatius de client
 5. Obtenció de dades de prova e integració en producte
 6. Revisió funcional del producte, amb proves sobre dispositius reals. Tests d'usuari i reunió amb el client per una revisió de producte i continguts
 7. Publicació del producte. Preparació de documentacions, merchandising (posters, captures, manuals...)
 8. Formació del client per conduir la plataforma de gestió, mostrant exemples i facilitant tutorial i/o manual desenvolupat

Autor

Josep Ma. Flix Rovira

Josep Ma. Flix Rovira

Institut Caparrella

Tecnologies Emprades

Android,iOS

Paraules Clau

APP
Treball per projectes
programació
web

Observacions

Cal destacar també que els alumnes conscients que en l'actualitat també es necessari disposar d'una fitxa en format paper, han creat un aplicatiu integrat que permet generar fitxes segons els estudis, segons el centre educatiu, etc... permetent accedir a la informació que es mostra a l'aplicació mòbil en diferents formats tant des de l'APP com des del lloc web.

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari