Introducció Algorítmica

octubre de 2016 Ilerna
0 Comentaris
Temporització
3-5 sessions
Metodologia(s)

Sense especificar

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

En base a diferents recursos audiovisuals reforçar els conceptes principals d'algorítmica: accions seqüèncials, condicionals, iteracions, ......

Objectius

  • Aprenentatge entre iguales
  • Avaluació entre iguals
  • Utilitzem la metodologia classe invertida
  • Recerca crítica de recursos audiovisuals

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Primera fase. Es crea i dona accés a l'aula de Edpuzzle perque els alumnes puguin visionar els deferents recursos audiovisuals i contestar les preguntes associades als vídeos.
  2. Primera fase. S'afegeix un project based learning dins de l'aula. L'objectiu es que cada alumne busqui un recurs audiovisual no utilitzat i incorpori 10 preguntes tipus test , amb tres possibles respostes.
  3. Segona fase. Es crea una nova aula amb els diferents projectes presentats pels alumnes en l'activitat anterior.
  4. Segona fase. Els alumnes han de visualitzar els diferente videos i valorar-los utilitzant una rúbrica creada per aquesta finalitat.

Autor

Ramon Riera

Ramon Riera

Ilerna

Apps

Tecnologies Emprades

iOS

Paraules Clau

programació
cicles formatius

Observacions

Primera sessió. Explicació de la dinámica de funcionamient d'aquest projecte. Conectar-se a les aulas segons codi. Es deixarà una setmana per concloure aquesta primera fase. Segona sessió. Avaluació dels diferents videos aportats pels alumnes

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari