Instal·lacions elèctriques: dels plànols en 2D a la realitat virtual

gener de 2018 Institut Comte de Rius
1 Comentari Mobile Learning Awards 2018
Temporització
Projecte
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
Resolució d'exercicis i problemes
Aprenentatge cooperatiu
5 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Dels plànols en 2D a la realitat virtual immersiva amb Cospaces, un salt en les instal·lacions elèctriques i electròniques. A la Formació Professional Bàsica d'electricitat i electrònica és necessari aprendre a dissenyar projectes i presentar-los en plànols en dues dimensions. Indicar per on ha de passar el cablejat, a quina alçada segons els diversos reglaments elèctrics, i utilitzar una simbologia reglada per indicar en quina posició estaran disposats els magnetotèrmics, els endolls o per quina paret passarà el cablejat, i a quina profunditat. Tot queda en un plànol en dues dimensions, vist des de dalt del sostre, pla i amb un codi de colors, amb una llegenda amb la simbologia. Amb aquest projecte educatiu, pretenem que els nostres alumnes converteixin amb CoSpaces aquests plànols en dues dimensions en sales amb 3 dimensions que es poden visitar, veure i viure com si l'instal·lador estès dins d'aquesta sala. Apropar-se a les parets per gairebé tocar on és el cablejat. Sentir o llegir dins de la mateixa sala virtual les instruccions de qui ha creat el projecte, indicant com ha de ser cada punt. Aquest espai però no és una sala de parets blanques, sinó una fotografia real en 360 graus que transporta a l'instal·lador a viure els projectes d'instal·lacions que es planifiquen en primera persona, i caminar per la sala, sentint o llegint les instruccions de qui ha planificat aquella obra. És doncs una manera d'exposar els projectes que els alumnes preparen de manera innovadora, sent una eina diferencial que pot fer en un futur que els seus futurs clients contractin el seu projecte enfront d'altres presentats en paper i amb un plànol en dues dimensions.

Objectius

 • Programació de sales de realitat virtual en 360 graus amb Cospaces.
 • Convertir els plànols en dues dimensions en sales guiades i realistes en tres dimensions que es poden visitar amb realitat virtual.
 • Esdevenir una eina innovadora de presentació de projectes d'instal·lacions elèctriques i electròniques en la Formació Professional.
 • Dotar als alumnes de competències informàtiques innovadores i diferenciadores que siguin útils en el seu futur, tant com a estudiants de grau mitjà com en l'àmbit laboral.
 • Capacitar en eines de presentació de projectes i estratègies de màrqueting i venda de productes, projectes i serveis.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Formació de l'equip docent en l'eina Cospaces, VR, fotografia panoràmica i en 360 º, edició de fotografia, plànols i reglaments d'instal·lacions elèctriques i electròniques.
 2. Formació dels alumnes mitjançant tutorials en els diversos usos i potencialitats de Cospaces
 3. Creació d'una sala blanca en 3 dimensions amb terra, sostre, parets, una porta i una finestra. Visita de la sala amb les ulleres de realitat virtual. Autoavaluació i avaluació per parells (de company a company). Millora de la sala.
 4. Fotografia en 360 º i/o en 180 º- Tutorials i activitats al centre. Formació i edició de les imatges. Autoavaluació i avaluació per parells (de company a company). Millora de les imatges. Ús apps de telefonia mòbil: P360, Street View i Gimp per a l'edició de les imatges.
 5. Plànol del menjador de casa seva amb 2D amb la instal·lació elèctrica, electrònica o de telecomunicacions. Creació d'una sala amb el menjador de casa seva amb Cospaces que converteixi a 3 dimensions la sala. He de tenir les mides reals, les portes, i les finestres. Ha de contenir el cablejat elèctric, els endolls, les caixes de distribució elèctrica, els llums del sostre i de les parets. Cada equipament ha de portar una explicació de què conté d'acord amb el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, l'alçada establerta a la normativa. Visita de la sala amb les ulleres de realitat virtual. Autoavaluació i avaluació per parells (de company a company). Avaluació de l'equip docent Millora de la sala.
 6. L'activitat anterior es repeteix però amb una imatge en 180 panoràmica o en 360 º del menjador. Amb ella es pot comprovar que realment s'ha programat segons la realitat. L'avaluació es repeteix.
 7. Darrera activitat en la qual s'uneixen diverses sales que es poden visitar. De nou s'inicia el projecte sobre plànol 2D. Ha de contenir almenys un menjador, una cuina, una habitació i una sala d'emmagatzematge, tot en un mateix pis. Igual que amb el menjador, en les diverses sales s'ha de complir els diversos reglaments. S'han de presentar les instal·lacions electròniques, elèctriques i de telecomunicacions. Avaluació: Visita de la sala amb les ulleres de realitat virtual. Autoavaluació i avaluació per parells (de company a company). Avaluació de l'equip docent. Millora i presentació i publicació del projecte a l'equip docent i a la comunitat educativa.
 8. Els alumnes amb altes capacitats, treballaran en el projecte de disseny i millora de la nova biblioteca del centre, i el seu reacondicionament de l'espai.

Autor

Núria Ferré

Núria Ferré

Institut Comte de Rius

Paraules Clau

FP Bàsica
Ciència Aplicada
Instal·lacions Elèctriques i Electròniques
Realitat Virtual Immersiva
Plànols

Observacions

Es tracta d'un projecte de 2 mesos de durada, preparatiu per a la presentació del projecte de Síntesi. Es treballa dins de l'àrea de Ciència Aplicada, però inclou tots els coneixements assolits durant el cicle de Formació Professional Bàsica en Electricitat i Electrònica. Les avaluacions són conjuntes a nivell d'equip docent, i en alguns casos se sol·licita l'assessorament d'altres experts en instal·lacions, o en realitat virtual del Departament d'Ensenyament. Es tracta d'un projecte engrescador i molt motivador, ja que els alumnes són grans usuaris de tecnologia, i l'eina Cospaces, i l'edició de les imatges aporten un valor afegit a l'adquisició de competències informàtiques.

Comentaris

Ramon Pavia
Ramon Pavia
Va comentar el 20-02-2018
1 | Et sembla útil el comentari?
0
Realitat virtual a l'aula

CoSpaces és una molt bona aplicació. Si ho combines amb un bon disseny didàctic, el resultat és més que recomanable.


per escriure el teu comentari