INCREDIBOX DJ4

febrer de 2019
0 Comentaris Experiència participant MLA 2019
Matèria
Música
Temporització
3-5 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge basat en el joc
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

A 1r d’ESO faig un repàs de notes, figures rítmiques, polirítmies, etc. mentre introdueixo conceptes nous. L’aplicació incredibox em permet treballar els conceptes de compàs, mètrica, frase de manera divertida per als alumnes. L’activitat es desenvoluparà en dues sessions: una al principi de la unitat, com a activitat inicial, i l’altra al final de la unitat, perquè els alumnes es puguin autoavaluar. Tot i haver-la pensat per 1r d'ESO, també l'he realitzat a 6è de primària. Tot dependrà dels objectius que ens plantegem aconseguir amb l'activitat.

Objectius

  • 1. Reconèixer auditivament el compàs quaternari i les frases de 4/8 compassos.
  • 2. Compondre una peça a partir de l’aplicació Incredibox, reconeixent i respectant les frases musicals i la mètrica.
  • 3. Gaudir explorant les possibilitats de creació musical que ofereix Incredibox.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. En primer lloc, presentarem els objectius i criteris d'avaluació de la unitat.
  2. Tot seguit presentarem l'aplicació incredibox utilitzant la pantalla digital i la rúbrica d'avaluació d'aquesta activitat. Trobareu dues imatges corresponents a la rúbrica d'avaluació. Els alumnes han de gravar un vídeo amb l'aplicació INCREDIBOX. Tenint en compte que el compàs és quaternari i les frases són de 8 compassos, han d'anar introduint o silenciant elements melòdics de l'aplicació. Els alumnes realitzen la seva proposta d’incredibox i l’envien a la professora. A mesura que la professora va rebent els vídeos, els va projectant i comenta entre tots els alumnes si estan elaborats correctament o no. Al finalitzar l’hora, tots els alumnes han d’haver penjat el seu vídeo. Els alumnes que la professora no ha comentat res a classe, els tornarà el comentari per correu electrònic. Els alumnes realitzaran l’autoavaluació de l’activitat inicial. -jo recomano 1 sessió, tot i que es pot fer en dues-
  3. A continuació es desenvolupa tota la unitat "llenguatge musical". -x sessions-
  4. Al finalitzar la unitat, es torna a donar una altra oportunitat als alumnes per realitzar un altre vídeo. El presentaran a la professora i tota la classe escoltarà el seu vídeo per tal d'avaluar-lo cooperativament així com els alumntes també s'autoavaluaran a partir dels comentaris de la professora i de la resta de companys. -1 o 2 sessions-

Autor

Marta Andrés Martí

Marta Andrés Martí

Escola L'Estel

Apps

Tecnologies Emprades

iOS,Chrome

Paraules Clau

música
incredibox
mètrica
compàs
creació
dj

Observacions

Els alumnes amb necessitats educatives especials també elaboraran el seu vídeo amb l'aplicació però el seu objectiu serà desbloquejar un vídeo (fent les combinacions d'elements melòdics pertinents, es carrega un vídeo com si es tractés d'un videoclip). Un cop ho hagin aconseguit, hauran d’enregistrar la seva proposta, introduint cada característica cada 8 o 16 pulsacions i enviar-la a la professora.

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari